English version
Torhild Skotheim

Torhild Skotheim

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Inkludering   Lærerprofesjonalitet   Mangfold   Praksisfellesskap   Partnerskap   Tverrfaglighet   Klasseledelse   Internasjonalisering av Høyere utdanning   Begynneropplæring

Samarbeidsrelasjoner

UiA,HiI,Oslo Kommune,Lørenskog kommune, Malmø Universitet

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Baard; Kaldahl, Anne-Grete; Skotheim, Torhild (2018). Refleksjonsøkter og trekantsamarbeid i «tur-retur»- praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2018). Et lag rundt eleven og læreren. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Red.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. kapittel 1. s. 18-43. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2018). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. 376 s. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2017). Foreløpig utgave av Barn og Unge i Midten. ISBN: 978-82-05-50885-9. 160 s. Gyldendal Akademisk.

Skotheim, Torhild; Johannessen, Baard; Kaldahl, Anne-Grete (2016). En lærende praksistrekant. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig