English version
Siv Lund

Siv Lund

Kort om

Siv Lund er utdannet faglærer i kroppsøving, og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Lund har arbeidet i høyere utdanning siden 2011. Før det arbeidet hun 10 år i videregående skole. Lund sin forskningsinteresse er knyttet til barns lek og selvbestemt fysisk aktivitet og hvordan legge til rette for barns fysisk aktive lek. Hun underviser og veileder studenter på både kroppsøving i lærerutdanningen og på faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Lund sin undervisning er i hovedsak knyttet til svømming og livredning, friluftsliv, ballaktiviteter og barns fysiske utvikling og trening.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lund, Siv ; Riiser, Kirsti ; Løndal, Knut (2023). Children`s Experiences with Outdoor, Physically Active Play in After-School Programs. American Journal of Play. Vol. 15.

Lund, Siv (2021). Fysisk aktivt lekende intervju. Fasting, Merete Lund; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Kampmann, Jan (Red.). Å forske blant barn : Kvalitative metoder. s. 36-54. Cappelen Damm Akademisk.

Løndal, Knut ; Lund, Siv ; Haugen, Anders L. Hage ; Riiser, Kirsti (2021). First graders’ stationary behavior in Norwegian after-school programs: A mixed methods investigation. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 18.
https://doi.org/10.3390/ijerph18041938

Løndal, Knut ; Haugen, Anders L. Hage ; Lund, Siv ; Riiser, Kirsti (2020). Physical activity of first graders in Norwegian after-school programs: A relevant contribution to the development of motor competencies and learning of movements? Investigated utilizing a mixed methods approach. 16 s. PLOS ONE. Vol. 15.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232486

Riiser, Kirsti ; Richardsen, Kåre Rønn ; Haugen, Anders L. Hage ; Lund, Siv ; Løndal, Knut (2020). Active play in ASP-a matched-pair cluster-randomized trial investigating the effectiveness of an intervention in after-school programs for supporting children's physical activity. BMC Public Health. Vol. 20:500.
https://doi.org/10.1186/s12889-020-08645-1

Riiser, Kirsti ; Haugen, Anders Lund ; Lund, Siv ; Løndal, Knut (2019). Physical Activity in Young Schoolchildren in After School Programs. Journal of School Health. Vol. 89.
https://doi.org/10.1111/josh.12815

Lund, Siv ; Løndal, Knut (2017). Fysisk aktivitet i Aktivitetsskolen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 35.
https://doi.org/10.5324/barn.v35i4.3688

Løndal, Knut ; Lund, Siv ; Bergsjø, Carl-Henrik (2016). Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolefritidsordningen i Oslo. FoU i praksis. Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig