English version
Kristin Walseth

Kristin Walseth

Kort om

Om

Kristin Walseth er professor i kroppsøving ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.

Forskning
Forskningen hennes fokuserer på kroppsøving, helse og mangfoldstematikker i utdanningsfeltet. Hennes pågående NFR prosjekt er tilknyttet det nye tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" i skolen. Hennes siste publikasjoner fokuserer på ungdom, sosiale medier og kroppspress.

Kristin Walseth er også involvert i utdanningsforskning med mangfoldsperspektiv. Hun har publisert artikler på kroppsøving og kjønn, seksualitet, etnisitet og religion. Hun har tidligere drevet med idrettsforskning og doktorgraden hennes fra 2006 fokuserte å idretten som en arena for integrasjon av minoritetsungdom. 

Undervisning
Kristin Walseth foreleser og er ansvarlig for emner innen lærerutdanning på både bachelor, master og Ph.D. nivå. Hun er hovedveileder for to stipendiater. 

Samarbeid og verv
Redaksjonsmedlem i 'Sport, Education & Society'.
Pågående forskningssamarbeid med kollegaer i Storbritania, USA og New Zealand. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Utdanningsforskning   Lærerutdanningsforskning   Kroppsøvingsfaget   Mangfold og inkludering

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Langnes, Tonje Fjogstad ; Kilanowska, Jolanta ; Walseth, Kristin ; Oliver, Kimberly (2024). Opening our eyes to student-centered practice. Learning from preservice teachers' experiences. Shilcutt, Jackie; Oliver, Kimberly; Luguetti, Carla (Red.). An Activist Approach to Physical Education and Physical Activity. Imagining What Might Be. Routledge.

Eriksen, Ingunn Marie ; Walseth, Kristin ; Standal, Øyvind Førland (2023). Bakgrunn for temaet Folkehelse og livsmestring. Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland (Red.). Folkehelse og livsmestring - med utgangspunkt i fagene. Universitetsforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie ; Stefansen, Kari ; Langnes, Tonje Fjogstad ; Walseth, Kristin (2023). The formation of classed health lifestyles during youth: A two-generational, longitudinal approach. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13695

Walseth, Kristin ; Khan, Hummam (2023). Minoritetsstudenters møte med friluftsliv i kroppsøvingslærerutdanningen. Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol. 7.

Aartun, Iselin ; Lambert, Karen; Walseth, Kristin (2023). How pupils’ playfulness creates possibilities for pleasure and learning in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2023.2235372

Langnes, Tonje Fjogstad ; Walseth, Kristin (2021). This is what I learned about the body on social media: PETE students’ experiences with body pressure and body positivity. Sport, Education and Society.
https://doi.org/10.1080/13573322.2021.2022642

Eriksen, Ingunn Marie ; Walseth, Kristin (2021). Med kropp som prosjekt. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 153-172. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.142.ch7

Aartun, Iselin ; Walseth, Kristin ; Standal, Øyvind Førland ; Kirk, David (2020). Pedagogies of embodiment in physical education - a literature review. Sport, Education and Society.
https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1821182

Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin ; Elvebakk, Lisbeth (2020). Jenter og kroppsøving. Hvordan kan en aktivistisk tilnærming bedre jenters erfaring med kroppsøvingsfaget?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.

Aasland, Erik ; Walseth, Kristin ; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1622521

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig