English version
Kristin Walseth

Kristin Walseth

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Integreringsfag   Kvinne- og kjønnsstudier   Samfunnsvitenskapelige idrettsfag   Sosiologi

Emner

Kjønn   Integrasjon   Islam   Idrettssosiologi   Multikulturell identitet

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Walseth, Kristin (2019). Kroppsøving og kulturelt mangfold. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. kapittel. s. 30-50. Cappelen Damm Akademisk.

Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. 14 s. Sport, Education and Society .

Walseth, Kristin; Tidslevold, Thea (2019). Young women’s constructions of valued bodies: Healthy, athletic, beautiful and dieting bodies. International Review for the Sociology of Sport .

Elvebakk, Lisbeth; Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin (2018). Kroppen på Instagram -Ungdoms refleksjoner rundt kroppsideal og kroppspress. Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie (Red.). Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. 5. s. 81-106. Cappelen Damm Akademisk.

Walseth, Kristin; Engebretsen, Berit; Elvebakk, Lisbeth (2018). Meaningful experiences in PE for all students: an activist research approach. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 23.

Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/11250/2560893

Walseth, Kristin; Aartun, Iselin; Engelsrud, Gunn (2017). Girls’ bodily activities in physical education How current fitness and sport discourses influence girls’ identity construction. Sport, Education and Society . Vol. 22.

Walseth, Kristin (2016). Sport, youth and religion. Green, Kenneth Stanley; Smith, Andy (Red.). Routledge Handbook of Youth Sport. 28. s. 297-307. Routledge.

Walseth, Kristin (2016). Sport and integration discourse in Norway: how do policy makers perceive and respond to the sporting needs of Muslim communities?. Testa, Alberto; Amara, Mahfoud (Red.). Sport in Islam and in Muslim Communities. 11. s. 159-175. Routledge.

Walseth, Kristin (2016). Sport within Muslim organizations in Norway: ethnic segregated activities as arena for integration. Leisure Studies . Vol. 35.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig