English version
Kristin Walseth

Kristin Walseth

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Integreringsfag   Kvinne- og kjønnsstudier   Samfunnsvitenskapelige idrettsfag   Sosiologi

Emner

Kjønn   Integrasjon   Islam   Idrettssosiologi   Multikulturell identitet

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Langnes, Tonje Fjogstad; Walseth, Kristin (2021). This is what I learned about the body on social media: PETE students’ experiences with body pressure and body positivity. Sport, Education and Society .
https://doi.org/10.1080/13573322.2021.2022642

Eriksen, Ingunn Marie; Walseth, Kristin (2021). Med kropp som prosjekt. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 7. s. 153-172. Cappelen Damm Akademisk.

Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin; Elvebakk, Lisbeth (2020). Jenter og kroppsøving. Hvordan kan en aktivistisk tilnærming bedre jenters erfaring med kroppsøvingsfaget?. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Aartun, Iselin; Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland; Kirk, David (2020). Pedagogies of embodiment in physical education - a literature review. Sport, Education and Society .

Walseth, Kristin (2019). Kroppsøving og kulturelt mangfold. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. kapittel. s. 30-50. Cappelen Damm Akademisk.

Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society . Vol. 25.
https://hdl.handle.net/11250/2719448

Walseth, Kristin; Tidslevold, Thea (2019). Young women’s constructions of valued bodies: Healthy, athletic, beautiful and dieting bodies. International Review for the Sociology of Sport .

Elvebakk, Lisbeth; Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin (2018). Kroppen på Instagram -Ungdoms refleksjoner rundt kroppsideal og kroppspress. Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie (Red.). Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. 5. s. 81-106. Cappelen Damm Akademisk.

Walseth, Kristin; Engebretsen, Berit; Elvebakk, Lisbeth (2018). Meaningful experiences in PE for all students: an activist research approach. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 23.

Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/11250/2560893

Walseth, Kristin; Aartun, Iselin; Engelsrud, Gunn (2017). Girls’ bodily activities in physical education How current fitness and sport discourses influence girls’ identity construction. Sport, Education and Society . Vol. 22.

Walseth, Kristin (2016). Sport, youth and religion. Green, Kenneth Stanley; Smith, Andy (Red.). Routledge Handbook of Youth Sport. 28. s. 297-307. Routledge.

Walseth, Kristin (2016). Sport and integration discourse in Norway: how do policy makers perceive and respond to the sporting needs of Muslim communities?. Testa, Alberto; Amara, Mahfoud (Red.). Sport in Islam and in Muslim Communities. 11. s. 159-175. Routledge.

Walseth, Kristin (2016). Sport within Muslim organizations in Norway: ethnic segregated activities as arena for integration. Leisure Studies . Vol. 35.

Walseth, Kristin (2015). Muslim girls' experiences in physical education in Norway: What role does religiosity play?. Sport, Education and Society . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10642/1671

Walseth, Kristin; Hæhre, Heidi (2014). Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget. Tidsskrift for ungdomsforskning .
http://hdl.handle.net/10642/2327

Walseth, Kristin; Strandbu, Åse (2014). Young Norwegian-Pakistani women and sport: How does culture and religiosity matter?. European Physical Education Review . Vol. 20.

McCormack, Ciara; Walseth, Kristin (2013). Combining elite women's soccer and education: Norway and the NCAA. Soccer and Society .

Walseth, Kristin (2013). Norwegian-Pakistani Girls’ Experiences in Physical Education in Norway. Pfister, Gertrud; Sisjord, Mari-Kristin (Red.). Gender and Sport: Changes and Challenges. Doing Gender in Physical Education: Contested Discourses and Practices. s. 232-247. Waxmann Verlag.

Walseth, Kristin; Fasting, Kari (2011). Islam's view on physical activity and sport: Egyptian women interpreting Islam. Giulianotti, Richard (Red.). Sociology of sport. Kap. 31, bind 2. s. 229-245. Sage Publications.

Walseth, Kristin (2011). Minoritetsjenter i idretten - status og utfordringer. Hanstad, Dag Vidar; Breivik, Gunnar; Sisjord, Mari Kristin; Skaset, Hans B. (Red.). Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press. Del 6. s. 355-370. Akilles forlag.

Walseth, Kristin (2009). Ballspill og integrasjon. Kan idretten bygge sosiale nettverk?. Ronglan, Lars Tore; Halling, Anders; Teng, Gunnar (Red.). Ballspill over grenser : skandinaviske tilnærminger til læring og utvikling. 10. s. 181-192. Akilles forlag.

Walseth, Kristin (2008). Bridging and bonding social capital in sport- experiences of young women with an immigrant background. Sport, Education and Society . Vol. 13.

Fasting, Kari; Brackenridge, Celia; Walseth, Kristin (2007). Women Athletes' Personal Responses to Sexual Harassment in Sport. Journal of Applied Sport Psychology . Vol. 19.

Walseth, Kristin (2006). Young muslim women and sport : the impact of identity work. Leisure Studies . Vol. 25.

Walseth, Kristin (2006). Young Muslim Women and Sport: the Impact of Identity Work. Leisure Studies . Vol. 25.

Walseth, Kristin (2006). Sport and belonging. International Review for the Sociology of Sport . Vol. 41.

Walseth, Kristin; Fasting, Kari (2004). Sport as a means of integrating minority women. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics . Vol. 7.

Walseth, Kristin; Fasting, Kari (2003). Islam's view on physical activity and sport : Egyptian women interpreting Islam. International Review for the Sociology of Sport . Vol. 38.

Fasting, Kari; Brackenridge, Celia; Walseth, Kristin (2002). Consequences of sexual harassment in sport for female athletes. ?. Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig