English version
Judith Helene Bratten

Judith Helene Bratten

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bratten, Judith Helene; Kilanowska, Jolanta (2023). Aktiviteter med lav puls og liten kraft. Et anerkjennende kroppsøvingsfag. Kapittel 8. s. 186-207. Cappelen Damm Akademisk.

Bratten, Judith Helene; Kilanowska, Jolanta (2021). Physical education and new forms of activity following the implementation of the core curriculum in Norway in 2020. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences . Vol. 11.

Standal, Øyvind Førland; Bratten, Judith Helene (2021). ‘Feeling better’: embodied self-knowledge as an aspect of movement capability. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 26.
https://hdl.handle.net/11250/2833045Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig