English version

Literacies for helse og livsmestring i skolen

Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Prosjektet vil studere hvordan lærerstudenter lærer å undervise i ulike former for literacies, og hvordan studentenes undervisning på ungdomsskolen kan ha betydning for ungdoms helse og livsmestring.

Bakgrunn og relevans

Bakgrunnen for dette prosjektet er to samfunnsutfordringer; samfunnets bekymring for unge menneskers helse og kroppsmisnøye, og utfordringer knyttet til hvordan lærere skal undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Mål og forskningsmetoder

Den overordnede metodiske tilnærmingen er aksjonsforskning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen (5-10), praksisskoler og skolehelsetjenesten. Prosjektet er organisert i flere delprosjekt, og inkluderer to doktorgradsprosjekt. 

 • Samarbeidspartnere

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Norges Idrettshøgskole 
  • New Mexico State University
  • University of Strathclyde 
 • Medlemmer

  Laster inn ...

Aktuelle saker

Illustrasjonsbilde av kvinnelig lærer ved pulten til tre elever.
Hvordan kan elever lære mer om livsmestring?

Ny forskning skal hjelpe lærere med å undervise elever til å tenke kritisk om kroppsidealer og bruk av sosiale medier.