English version
Lise-Kari Berg

Lise-Kari Berg

Kort om

Lise-Kari Berg er førstelektor i kunst og håndverk. Hun har bakgrunn som ungdomsskolelærer, og har undervist i grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet siden 2012. Hennes forskningsinteresser er fenomenologisk perspektiv på kroppslig læring, praktisk kunnskap, profesjonskunnskap, kunst og håndverk i utdanning, didaktikk, artists books og multimodale tekster som dokumentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid og studentarbeider.