English version
Lise-Kari Berg

Lise-Kari Berg

Kort om

Lise-Kari Berg er førstelektor i kunst og håndverk. Hun har bakgrunn som ungdomsskolelærer, og har undervist i grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet siden 2012. Hennes forskningsinteresser er fenomenologisk perspektiv på kroppslig læring, praktisk kunnskap, profesjonskunnskap, kunst og håndverk i utdanning, didaktikk, artists books og multimodale tekster som dokumentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid og studentarbeider.

Vitenskapelige publikasjoner

Dybvik, Jeanette Helleberg; Berg, Lise-Kari (2017). `Hands on`: A design project for a substainable future. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Del 8 - Design Education for General Public. s. 656-661. The Design Society.
https://oda.oslomet.no/handle/10642/5629Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig