English version
Hanne Kihlman Evang

Hanne Kihlman Evang

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Berg, Lise-Kari; Standal, Øyvind Førland; Evang, Hanne Kihlman (2022). The arts and crafts teachers practical knowledge. An interview project. The Nordic Educational Research Association (NERA) 2022. University of Iceland - School of Education.

Berg, Lise-Kari; Evang, Hanne Kihlman; Standal, Øyvind Førland (2022). Practising in Practical and Aesthetical School Subjects. The Nordic Educational Research Association (NERA) 2022 . University of Iceland - School of Education.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig