English version
Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen

Vitenskapelige publikasjoner

Fredriksen, Bendik; Onsrud, Silje Valde; Rinholm, Hanne; Lewis, Judy (2023). Who takes part in participation? Challenges to empowering student voice in music teacher education. Music Education Research.
https://doi.org/10.1080/14613808.2023.2210159

Onsrud, Silje Valde; Fredriksen, Bendik; Rinholm, Hanne; Lindgren, Monica (2022). The multiplicity of preservice music teachers’ positioning in a participatory action research project. Research Studies in Music Education.
https://doi.org/10.1177/1321103X221089838

Fredriksen, Bendik (2020). Den glatte musikken og muligheten for en erfaring. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Red.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. . s. 79-94. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.115.ch5Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig