English version
Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen

Vitenskapelige publikasjoner

Onsrud, Silje Valde; Fredriksen, Bendik; Rinholm, Hanne; Lindgren, Monica (2022). The multiplicity of preservice music teachers’ positioning in a participatory action research project. Research Studies in Music Education .

Fredriksen, Bendik (2020). Den glatte musikken og muligheten for en erfaring. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Red.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.. Kap. 5. s. 79-94. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig