Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag, Musikkpedagogikk, Musikkvitenskap

Emner

Estetisk erfaring, Musikalsk erfaring, Musikalsk klasseledelse, Musikkpedagogisk ontologisk vending, Dialogisk praksis

Land

Tyskland, Danmark, Sverige, Uganda, USA

Samarbeidsrelasjoner

Øivind Varkøy, Norges musikkhøgskole; Frederik Pio, Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet; Eva Georgii-Hemming, Örebro universitet; Christian Rolle, Hochschule für Musik Saar; Sven Bjerstadt, Lund Teaterhögskolan i Malmö; Susanna Leijonhufvud, Musikhögskolan i Örebro; Lia Lonnert, Musikhögskolan i Malmö; Inger Ulleberg, HiOA; Simon Michelet, HiOA.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rinholm, Hanne (2019). Profesjonsrelevans i spenningen mellom praktisk og teoretisk kunnskap i lærerutdanningens musikkfag. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 6. s. 96-113. Universitetsforlaget.

Fossum, Hanne (2017). From Relevance Rationality to Multi-Stratified Authenticity in Music Teacher Education: Ethical and Aesthetical Frameworks Revisited. Philosophy of Music Education Review . Vol. 25.

Bjerstedt, Sven; Fossum, Hanne; Leijonhufvud, Susanna; Lonnert, Lia (2016). The musical present: A polyphonic philosophical investigation. Väkevä, Lauri; Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind (Red.). Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 17. chapter. s. 9-41.

Fossum, Hanne (2015). Flerstemmig og mangespektret musikkundervisning. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kap. 10. s. 183-200. Gyldendal Akademisk.

Fossum, Hanne (2015). Towards an Ontological Turn in Music Education with Heidegger's Philosophy of Being and His Notion of Releasement. Pio, Frederik; Varkøy, Øivind (Red.). Philosophy of music education challenged: Heideggerian inspirations : music, education and personal development. Chapter 5. s. 75-97. Springer.

Fossum, Hanne; Varkøy, Øivind (2013). Norwegische Musikpädagogik zwischen skandinavisch, deutsch und englisch. Diskussion Musikpädagogik . Vol. 60/13.
http://www.junker-verlag.de/de/Zeitschrift-DMP/Hef...

Fossum, Hanne; Varkøy, Øivind (2013). The changing concept of aesthetic experience in music education. Holgersen, Sven-Erik; Georgii-Hemming, Eva; Nielsen, Siw Graabræk; Väkevä, Lauri (Red.). Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 14/Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 14. Kapittel. s. 9-25.
http://hdl.handle.net/10642/2036

Fossum, Hanne (2013). Musikalsk klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. Kap. 10. s. 156-173. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig