English version
Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag   Musikkpedagogikk   Musikkvitenskap

Emner

Estetisk erfaring   Musikalsk erfaring   Musikalsk klasseledelse   Musikkpedagogisk ontologisk vending   Dialogisk praksis

Land

Tyskland   Danmark   Sverige   Uganda   USA

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Onsrud, Silje Valde; Fredriksen, Bendik; Rinholm, Hanne; Lindgren, Monica (2022). The multiplicity of preservice music teachers’ positioning in a participatory action research project. Research Studies in Music Education .

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2021). Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning. Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Red.). Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter. kap.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Red.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.. 3. s. 41-60. Cappelen Damm Akademisk.

Varkøy, Øivind; Rinholm, Hanne (2020). Focusing on Slowness and Resistance: A Contribution to Sustainable Development in Music Education. Philosophy of Music Education Review . Vol. 28.

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2020). Music Education for the Common Good? Between Hubris and Resignation—A Call for Temperance. Yob, Iris M.; Jorgensen, Estelle R. (Red.). Humane Music Education for the Common Good. Chapter 3. s. 40-53. Indiana University Press.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 10. s. 155-172. Gyldendal Akademisk.

Rinholm, Hanne (2019). Profesjonsrelevans i spenningen mellom praktisk og teoretisk kunnskap i lærerutdanningens musikkfag. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 6. s. 96-113. Universitetsforlaget.

Fossum, Hanne (2017). From Relevance Rationality to Multi-Stratified Authenticity in Music Teacher Education: Ethical and Aesthetical Frameworks Revisited. Philosophy of Music Education Review . Vol. 25.

Bjerstedt, Sven; Fossum, Hanne; Leijonhufvud, Susanna; Lonnert, Lia (2016). The musical present: A polyphonic philosophical investigation. Väkevä, Lauri; Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind (Red.). Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 17. chapter. s. 9-41.

Fossum, Hanne (2015). Flerstemmig og mangespektret musikkundervisning. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kap. 10. s. 183-200. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig