English version
Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag   Musikkpedagogikk   Musikkvitenskap

Emner

Estetisk erfaring   Musikalsk erfaring   Musikalsk klasseledelse   Musikkpedagogisk ontologisk vending   Dialogisk praksis

Land

Tyskland   Danmark   Sverige   Uganda   USA

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Øivind Varkøy, Norges musikkhøgskole; Frederik Pio, Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet; Eva Georgii-Hemming, Örebro universitet; Christian Rolle, Hochschule für Musik Saar; Sven Bjerstadt, Lund Teaterhögskolan i Malmö; Susanna Leijonhufvud, Musikhögskolan i Örebro; Lia Lonnert, Musikhögskolan i Malmö; Inger Ulleberg, HiOA; Simon Michelet, HiOA.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Varkøy, Øivind; Rinholm, Hanne (2020). Focusing on Slowness and Resistance: A Contribution to Sustainable Development in Music Education. Philosophy of Music Education Review . Vol. 28.

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2020). Music Education for the Common Good? Between Hubris and Resignation—A Call for Temperance. Yob, Iris M.; Jorgensen, Estelle R. (Red.). Humane Music Education for the Common Good. Chapter 3. s. 40-53. Indiana University Press.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 10. s. 155-172. Gyldendal Akademisk.

Rinholm, Hanne (2019). Profesjonsrelevans i spenningen mellom praktisk og teoretisk kunnskap i lærerutdanningens musikkfag. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 6. s. 96-113. Universitetsforlaget.

Fossum, Hanne (2017). From Relevance Rationality to Multi-Stratified Authenticity in Music Teacher Education: Ethical and Aesthetical Frameworks Revisited. Philosophy of Music Education Review . Vol. 25.

Bjerstedt, Sven; Fossum, Hanne; Leijonhufvud, Susanna; Lonnert, Lia (2016). The musical present: A polyphonic philosophical investigation. Väkevä, Lauri; Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind (Red.). Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 17. chapter. s. 9-41.

Fossum, Hanne (2015). Flerstemmig og mangespektret musikkundervisning. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kap. 10. s. 183-200. Gyldendal Akademisk.

Fossum, Hanne (2015). Towards an Ontological Turn in Music Education with Heidegger's Philosophy of Being and His Notion of Releasement. Pio, Frederik; Varkøy, Øivind (Red.). Philosophy of music education challenged: Heideggerian inspirations : music, education and personal development. Chapter 5. s. 75-97. Springer.

Fossum, Hanne; Varkøy, Øivind (2013). Norwegische Musikpädagogik zwischen skandinavisch, deutsch und englisch. Diskussion Musikpädagogik . Vol. 60/13.
http://www.junker-verlag.de/de/Zeitschrift-DMP/Hef...

Fossum, Hanne; Varkøy, Øivind (2013). The changing concept of aesthetic experience in music education. Holgersen, Sven-Erik; Georgii-Hemming, Eva; Nielsen, Siw Graabræk; Väkevä, Lauri (Red.). Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 14/Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 14. Kapittel. s. 9-25.
http://hdl.handle.net/10642/2036

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig