English version
Øivind Varkøy

Øivind Varkøy

Vitenskapelige publikasjoner

Varkøy, Øivind; Angelo, Elin (2022). I spennet mellom samfunnsmandat og kunstnerisk frihet – en filosofisk drøfting. Røyseng, Sigrid; Stavrum, Heidi; John, Vinge (Red.). Musikerne, bransjen og samfunnet. Kapittel 5. s. 121-145. Cappelen Damm Akademisk.

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2021). Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning. Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Red.). Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter. kap.

Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (2020). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. ISBN: 9788202696818. 345 s. Cappelen Damm Akademisk.

Varkøy, Øivind; Rinholm, Hanne (2020). Focusing on Slowness and Resistance: A Contribution to Sustainable Development in Music Education. Philosophy of Music Education Review . Vol. 28.

Varkøy, Øivind; Angelo, Elin; Rolle, Christian (2020). Artist or Crafts(wo)man?. The European Journal of Philosophy in Arts Education . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/2994107

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2020). Music Education for the Common Good? Between Hubris and Resignation—A Call for Temperance. Yob, Iris M.; Jorgensen, Estelle R. (Red.). Humane Music Education for the Common Good. Chapter 3. s. 40-53. Indiana University Press.

Varkøy, Øivind (2019). Saving beauty in music education. Peters, Michael A. (Red.). Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Kapittel. Springer.

Varkøy, Øivind (2019). Om å kunne si 'ånd' uten å skamrødme. Et forsøk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk .

Varkøy, Øivind (2019). In Defence of the Work of Art: I and Thou - in Music Education. Allsup, R. E.; Benedict, C. (Red.). The road goes ever on: Estelle Jorgensen’s legacy in music education. Kapittel.

Varkøy, Øivind (2019). Mysterium Tremendum et Fascinans: Spiritual and Existential Experience, and Music Education. Kallio, Alexis Anja; Alperson, Philip; Westerlund, Heidi (Red.). Music, Education, and Religion. Intersections and Entanglements. Kapittel. Indiana University Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig