English version
Øivind Varkøy

Øivind Varkøy

Vitenskapelige publikasjoner

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2020). Music Education for the Common Good? Between Hubris and Resignation—A Call for Temperance. Yob, Iris M.; Jorgensen, Estelle R. (Red.). Humane Music Education for the Common Good. Chapter 3. s. 40-53. Indiana University Press.

Varkøy, Øivind (2019). Om å kunne si 'ånd' uten å skamrødme. Et forsøk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk .

Varkøy, Øivind (2019). In Defence of the Work of Art: I and Thou - in Music Education. Allsup, R. E.; Benedict, C. (Red.). The road goes ever on: Estelle Jorgensen’s legacy in music education. Kapittel.

Varkøy, Øivind (2019). Mysterium Tremendum et Fascinans: Spiritual and Existential Experience, and Music Education. Kallio, Alexis Anja; Alperson, Philip; Westerlund, Heidi (Red.). Music, Education, and Religion. Intersections and Entanglements. Kapittel. Indiana University Press.

Angelo, Elin; Varkøy, Øivind; Georgii-Hemming, Eva (2019). Notions of Mandate, Knowledge and Research in Norwegian Classical Music Performance Studies. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2617491

Varkøy, Øivind (2018). Legitimation musikpädagogischen Handlens aus internationaler Perspektive: Beispiel Skandinavien. Dartsch, Michael; Knigge, Jens; Niessen, Anne; Platz, Friedrich; Stöger, Christine (Red.). Handbuch Musikpädagogik: Grundlagen, Forschung, Diskurse. Kapittel. s. 43-50. Waxmann Verlag.

Varkøy, Øivind (2018). Warum Musikunterricht? Eine Skandinavische Perspektive. Diskussion Musikpädagogik . Vol. 80.

Varkøy, Øivind (2017). La oss snakke om kvalitet. Et forsøk. Nielsen, Siw Graabræk; Varkøy, Øivind (Red.). Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver. Kapittel. s. 49-58. Norges musikkhøgskole.

Varkøy, Øivind (2017). Professor Andersen og vi. Om musikk, eksistens og møtetenkning. Stensæth, Karette; Trondalen, Gro; Varkøy, Øivind (Red.). Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Kapittel. s. 237-252.

Varkøy, Øivind (2017). On the hegemony of technical rationality and the importance of distinctions. Philosophy of Music Education Review . Vol. 25.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig