English version
Henrik Holm

Henrik Holm

Kort om

Hovedinteresseområder i undervisning og forskning

- Eksistens

- Hva er kritisk tenkning?

- Personlig utvikling

- Pedagogikk og kunst

- Musikkfilosofi

- Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Thomas Mann, Ludwig Wittgenstein, Theodor W. Adorno, Thomas Bernhard.

Jeg begynte som førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet, Institutt for estetiske fag i 2022. Jeg er professor (20%) i filosofi ved Steinerhøyskolen i Oslo. I 2017-2022 arbeidet jeg som forskningsleder og professor i filosofi ved Steinerhøyskolen. Jeg har også undervist mye på Norges musikkhøgskole og vært gjesteforsker på Ibsen-senteret/UiO. Jeg har bodd lenge i Tyskland og arbeidet som forsker og lektor ved Universitetet i Hamburg og Universitetet i Rostock. I 2010 tok jeg en doktorgrad i filosofi ved Teknisk Universitet Dresden, og i 2017 tok jeg en PhD i Music Performance Studies ved Norges musikkhøgskole. Jeg har min utdanning fra Humboldt-Universitetet i Berlin og Kunst-universitetet i Berlin.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Holm, Henrik (2022). Musikk og religion som estetisk erfaring. Et augustinsk perspektiv. Holm, Henrik; Varkøy, Øivind (Red.). Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk. Kapittel 2. Cappelen Damm Akademisk.

Holm, Henrik; Varkøy, Øivind (2022). Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk. ISBN: 9788202790271. 418 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Holm, Henrik (2022). Das Denken zwischen Tragödie und Komödie:Friedrich Nietzsche und Thomas Bernhard. Nietzsche im Horizont der Literatur. 1. s. 1-16. Wilhelm Fink Verlag.

Holm, Henrik (2021). Der philosophische Möglichkeitssinn bei Schopenhauer. Ein Versuch über die Aktualität des Pessimismus (für das Politische). Kast, Christina (Red.). Pessimistischer Liberalismus. Arthur Schopenhauers Staat. Kapittel 13. s. 259-272. Nomos.

Holm, Henrik (2021). Art as Practice of Differentiation: From a Performative Exercise to the Epistemic World of Imponderable Evidence. Research on Steiner Education .

Holm, Henrik (2021). Augustine on Religious Education as Aesthetic Experience. Religious Education .

Holm, Henrik (2020). Zeitgestaltung in Wilhelm Furtwänglers Interpretationskunst. Gegliederte Zeit. Kapittel. s. 178-184. Georg Olms Verlag AG.

Holm, Henrik (2020). Musikkfilosofiske tankekonstellasjoner om musikalsk mottakelighet og språk. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Red.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.. Kapittel 6. s. 95-109. Cappelen Damm Akademisk.

Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (2020). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. ISBN: 9788202696818. 345 s. Cappelen Damm Akademisk.

Holm, Henrik (2020). “We must learn to love”: Some reflections on the kinship of philosophical thinking and classical music in an educational perspective. Philosophy of Music Education Review . Vol. 28.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig