English version

KunstForsk – Kunstbasert forskning og utviklingsarbeid

Formålet med forskergruppen KunstForsk er å opprette et forskningsfellesskap med interesse for kunstfagenes særegne forskningsprosesser, å legge til rette for kunstbasert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og å tilby en arena for metodeeksplorering, diskusjon, kritikk og utvikling.

Forskningsgruppen KunstForsk - Kunstbasert forskning og utviklingsarbeid springer ut av kunstfagmiljøene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og deres behov for å anvende, utvikle og videreutvikle spesifikke metoder og metodologier knyttet til miljøenes kunstbaserte forsknings- og utviklingsarbeid.

Initiativet til KunstForsk kommer fra barnehagelærerutdanningen, men gruppa har medlemmer også fra andre utdanninger, og tilbyr et forskerfellesskap for kunstdidaktikere og kunstutøvere fra flere institutt.

KunstForsk er et forsker- og forskningsfellesskap der man forsker med, på, gjennom og i kunstfagene – gjerne i kombinasjon med mer tradisjonelle vitenskapelige tilnærminger. Det er interessen for kunstfagenes særegne forskningsprosesser som er utgangspunkt for, og navet i, gruppas arbeid, men metodologisk står medlemmene/prosjektene i ulike tradisjoner.

Det kan dreie seg om kunstnerisk forskning/«artistic research», a/r/tografi, praksisledet forskning, estetisk basert forskning og mer tradisjonelle kvalitative forskningsmetodologier. Også vitenskapsteoretisk finnes et strekk blant medlemmene/prosjektene, fra mer hermeneutisk-fenomenologisk- til mer postmoderne og posthumanistisk tenkning.

KunstForsk ønsker å bidra til kontinuerlig eksplorering og diskusjon om utvikling av kunstfaglig forskningsmetodologi. Gruppa er også engasjert i arbeidet med å videreutvikle og anvende NVI+-ordningen ved fakultet, og mer generelt å artikulere kunstneriske prosesser – i kunstmedier så vel som verbalt. Derfor vil KunstForsk jevnlig invitere til både forestillinger, konserter, utstillinger og foredrag.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsprosjekter

  TRALL – forskning på sangrepertoar og sangbruk i Norge

  Trall er en sang- og musikkopplevelsesapp for barn og unge, barnehage, skole, lærerutdanningene, familier og alle som er glad i å synge. Sang er naturlig og viktig i lek og samvær med barn og kommuniserer på tvers av generasjoner, kulturer og språk. Sang brukes mye i norske barnehager og skoler, men forskning viser at sangrepertoaret bærer preg av lite fornyelse og mangfold.

  Trall har som mål å både bevare og fornye Norges mangfoldige og varierte sangskatter, og samtidig gi voksne som jobber med barn og unge et verktøy til å synge sammen med barn, og som barn kan bruke selv. I arbeidet med Trall er det blitt samlet inn sanger fra hele landet.

  Over 180 sanger er valgt ut og spilt inn i nye unike arrangementer med over 250 musikere på 25 språk, ulike dialekter og med et rikt musikalsk mangfold innen sjangre, arrangementer og utøvere fra symfoniorkester (KORK) til små grupper. Ved lansering utgis over 100 av sangene. Resten av sangene utgis de neste to årene. 

  Bak Trall står en gruppe faglig ansatte i musikkseksjonen ved OsloMets barnehagelærerutdanning. Prosjektet er jobbet fram av Trall-redaksjonen og prosjektleder, med bidrag fra mange av OsloMets faglig og administrativt ansatte. Trall-appen tilbyr et kvalitetssikret og redaksjonelt utvalgt innhold som er i tråd med lovverk om opphavsrett og åndsverk.

  Appen er skreddersydd med et inspirerende og lekent design, sanger spilt inn for å gi god sangstøtte, og plattformen er trygg for barn – det er ikke reklame eller lenker videre.

  Det forskes allerede på Trall-appen og bruken av denne. Forskerne bak appen ønsker å være en attraktiv partner for variert FOU-arbeid framover innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsaktiviteter som f.eks. å analysere data fra ulike undersøkelser og oppfølginger rundt «Trall i bruk», bruken av Trall i tilknytning til andre fagfelt, og videre utvikling av appen basert på forskning og tilbakemeldinger fra brukerne.

  Forskningsinngangene og forskningsspørsmålene kan være mange: Hvordan kan Trall-appen endre sangvaner og sangrepertoaret i Norge? Kan vi med Trall få et større fellesrepertoar og kan appen trygge brukerne og pedagoger i barnehage og skole? Hvordan kan Trall-appen inkludere og bidra inn i språkarbeid?

  Les mer om vårt arbeid med Trall (uni.oslomet.no).

  Les mer om Trall-appen (trallapp.no).

  TRALL-redaksjonen ved OsloMet består av Ingrid Danbolt, Siri Haukenes, Elisabeth Anvik, Nina Engesnes og Liv Anna Hagen.

  Samarbeidspartnere: Bakken & Bæck AS (teknologi & design studio), Gründergarasjen, Bydel Søndre Nordstrand, Lillestrøm kommune, Gran kommune, Sangbarsk forskningsnettverk, KfS (Krafttak for sang).

  Scenekunst til ALLE små

  Forskningsprosjektet Scenekunst til ALLE små ønsker å utvikle utøverkunnskap relatert til de yngste barnas kunstopplevelser og -praksiser. Vi utforsker utøverperspektivet, og bruker estetisk teori, kunnskapsteori mm. som optikk for å løfte fram kunnskapsformer og kunnskapssyn i dette forholdsvis nye, kunstneriske praksisfeltet for barn under skolealder.

  Videre undersøker vi hvordan slik kunnskap forhandles i de sammenhengene hvor små barn er aktive aktører. Datainnsamlingen vil basere seg på gruppesamtaler med prosjektdeltakerne, som alle har vært involvert i prosjektets forestillinger som kunstnere/utøvere, pedagoger og forskere/publikum, og der alle i denne sammenheng ses som medforskere.

  Partnere: Universitetet i Stavanger (leder prosjektet og er ansvarlig for prosjektet) v/ Kirsten Halle m fl. OsloMet v/Torill Vist.

 • Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Stavanger
  • Bakken & Bæck AS (teknologi & design studio)
  • Gründergarasjen
  • Bydel Søndre Nordstrand
  • Lillestrøm kommune
  • Gran kommune
  • Sangbarsk forskningsnettverk, KfS (Krafttak for sang)