English version
Bjørn Ervik

Bjørn Ervik

Administrative arbeidsområder

Analyse   Statistikk   Studiekvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Ervik, Bjørn ; Magnus, Ellen Merethe (2022). Multidisciplinary Student Groups Support Digital Education as a Public Health Precautional Action to Prevent Spread of COVID-19 Infection: A Mixed Methods Study. 13 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 15.
https://doi.org/10.2147/jmdh.s362365

Ervik, Bjørn (2015). Does the Mayor’s Party Brand Matter? The Prospect of Statewide Parties’ Policy in Local Government. 23 s. Local Government Studies. Vol. 41.
https://doi.org/10.1080/03003930.2013.836493

Ervik, Bjørn (2012). Annenordens argumenter for annenordens valg?. Reitan, Marit; Saglie , Jo; Smith, Eivind (Red.). Det norske flernivådemokratiet. s. 281-310. Abstrakt forlag.

Ervik, Bjørn (2012). Second-order arguments for second-order elections? Measuring "election stakes" in a multilevel context: The case of Norway. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. Vol. 22.
https://doi.org/10.1080/17457289.2011.642241

Ervik, Bjørn (2009). Lokal opinionsdanning? Deltakere, dagsorden og styringsnivåer i lokal valgdebatt. Saglie , Jo (Red.). Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. s. 89-115. Abstrakt forlag.

Ervik, Bjørn (2005). Når den kommunale budsjettdisiplin svikter. En empirisk analyse av mulige årsaker til ROBEK-registrering. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 86.

Ervik, Bjørn (2005). Har kommunevalgene mistet betydning i velgernes øyne?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 21.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig