English version
Bjørn Ervik

Bjørn Ervik

Administrative arbeidsområder

Analyse   Statistikk   Studiekvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

Ervik, Bjørn (2015). Does the Mayor’s Party Brand Matter? The Prospect of Statewide Parties’ Policy in Local Government. Local Government Studies . Vol. 41.

Ervik, Bjørn (2012). Annenordens argumenter for annenordens valg?. Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind (Red.). Det norske flernivådemokratiet. Kapittel 9. s. 281-310. Abstrakt forlag.

Ervik, Bjørn (2012). Second-order arguments for second-order elections? Measuring "election stakes" in a multilevel context: The case of Norway. Journal of Elections, Public Opinion and Parties . Vol. 22.

Ervik, Bjørn (2009). Lokal opinionsdanning? Deltakere, dagsorden og styringsnivåer i lokal valgdebatt. Saglie, Jo (Red.). Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Kapittel 5. s. 89-115. Abstrakt forlag.

Ervik, Bjørn (2005). Når den kommunale budsjettdisiplin svikter. En empirisk analyse av mulige årsaker til ROBEK-registrering. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 86.

Ervik, Bjørn (2005). Har kommunevalgene mistet betydning i velgernes øyne?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 21.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig