English version
Ellen Merethe Magnus

Ellen Merethe Magnus

Kort om

Jeg er seksjonssjef i DIGIN og jobber også som administrativ leder i INTERACT - tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Magnus, Ellen Merethe (2023). Supervisors’ Perspectives on Online Interprofessional Supervision: Results from a Mixed-Methods Longitudinal Cross-Sectional Study. 22 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13010034

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Magnus, Ellen Merethe (2023). Transformation from Blended to Online Learning: A Four-Year Longitudinal Cross-Sectional Interprofessional Study. 22 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13020116

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Ervik, Bjørn ; Magnus, Ellen Merethe (2022). Multidisciplinary Student Groups Support Digital Education as a Public Health Precautional Action to Prevent Spread of COVID-19 Infection: A Mixed Methods Study. 13 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 15.
https://doi.org/10.2147/jmdh.s362365

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Magnus, Ellen Merethe (2022). Breakout Rooms Serve as a Suitable Tool for Interprofessional Pre-Service Online Training among Students within Health, Social, and Education Study Programs. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12120871

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Magnus, Ellen Merethe (2022). “A Lot Takes Place Digitally Now, So It Can Be Good to Train on It’’: A Large-Scale Repeated Cross-Sectional Study on Recording Live-Streamed Educational Activities among Health, Social, and Education Students. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12110747

Johannesen, Hedvig Skonhoft ; Øyan, Petter ; Magnus, Ellen Merethe (2021). Combining Lifelong Learning and Social Enterprise in Integrated University-Professional Learning. Halsall, Jamie P.; Oberoi, Roopinder; Snowden, Michael (Red.). Social Enterprise in the Higher Education Sector. s. 73-90. Cambridge Scholars Publishing.
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-52

Johannesen, Hedvig ; Øyan, Petter ; Magnus, Ellen Merethe (2018). 'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning. Vol. 20.
https://doi.org/10.5456/WPLL.20.2.96

Moldestad, Anette Aamodt; Magnus, Ellen Merethe ; Hollung, Kristin; Uhlen, Anne Kjersti; Færgestad, Ellen M. (2005). Dough and hearth bread characteristics influenced by protein composition, protein content, DATEM and their interactions. Journal of Food Science. Vol. 70.

Færgestad, Ellen; Flæte, Nina Solheim; Magnus, Ellen Merethe ; Hollung, Kristin; Martens, Harald; Uhlen, Anne Kjersti (2004). Relationships between storage protein composition, protein content, growing season and flour quality of bread wheat. 10 s. Journal of the Science of Food and Agriculture. Vol. 84.
https://doi.org/10.1002/jsfa.1615

Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; Magnus, Ellen Merethe ; Færgestad, Ellen; Dieseth, Jon Arne; Ringlund, Kåre (2004). Influence of genotype and protein content on the baking quality of hearth bread. 8 s. Journal of the Science of Food and Agriculture. Vol. 84.
https://doi.org/10.1002/jsfa.1797

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig