English version
Finn Daniel Raaen

Finn Daniel Raaen

Vitenskapelige publikasjoner

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2020). Student teachers`professional learning on and across learning arenas of teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (2019). Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse. UNIPED . Vol. 42.

Heggen, Kåre; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 41.

Raaen, Finn Daniel (2018). Hva slags vitenskapelighet trenger profesjonsutøvere? Lærerutdanningen som case. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 3. s. 61-84. Universitetsforlaget.

Raaen, Finn Daniel (2017). Organisering og utbytte av praksisopplæringen. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittelnummer 9. s. 106-118. Universitetsforlaget.

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2017). The impact of school leadership on placement schools as learning arenas for teacher education. International Journal of Leadership in Education .
http://dx.doi.org/10.1080/13603124.2017.1355483

Mausethagen, Sølvi; Raaen, Finn Daniel (2017). To jump the wave or not: teachers’ perceptions of research evidence in education. Teacher Development . Vol. 21.

Raaen, Finn Daniel (2017). Placement mentors making sense of research-based knowledge. Teacher Development . Vol. 21.

Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (2014). Koherens i lærarutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 98.
http://hdl.handle.net/10642/1959

Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel (2014). Novice teachers and how they cope. Teachers and Teaching: theory and practice . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10642/1801

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig