English version
Thomas Eri

Thomas Eri

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Flerkulturell pedagogikk   Tverrfaglig samarbeid   Kulturpsykologi   Kritisk pedagogikk   Sosiokulturell teori   Interaksjonsanalyse   Læring og undervisning   Kulturhistorisk virksomhetsteori

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Eri, Thomas; Aas, Marit (2020). Aktivitetsteori som tenkeredskap i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. kap. 5. s. 133-161. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/10037/20233

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2019). Kvalifisering for læreres yrkespraksis. Casebasert dialogseminar som strategi for å løfte grunnskolens klasserom inn i teoriundervisningen. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 14. s. 241-267. Universitetsforlaget.

Eri, Thomas; Michelet, Simon (2018). Mangfold og spenninger i lærerens praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (Red.). Jeg er lærer. Kapittel 9. s. 175-190.

Eri, Thomas (2017). A multilingual book café at the school library: Contradictions between literacy discourses. Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der; Carlsten, Tone Cecilie (Red.). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Chapter 8. s. 103-119. Brill|Sense.

Eri, Thomas; Pihl, Joron (2017). The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration. Educational Action Research . Vol. 25.

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2016). Casebasert dialogseminar - Studentkultur, læring og danning i grunnskolelærerutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3.

Eri, Thomas (2014). Samarbeid mellom lærere og bibliotekarer. Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. kapittel. s. 133-135.
http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/Delrappor...

Eri, Thomas (2012). The best way to conduct intervention research: methodological considerations. Quality & Quantity: International Journal of Methodology . Vol. 47.
http://hdl.handle.net/10642/1139Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig