Thomas Eri

Thomas Eri

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning, Flerkulturell pedagogikk, Tverrfaglig samarbeid, Kulturpsykologi, Kritisk pedagogikk, Sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Læring og undervisning, Kulturhistorisk virksomhetsteori

Vitenskapelige publikasjoner

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2019). Kvalifisering for læreres yrkespraksis. Casebasert dialogseminar som strategi for å løfte grunnskolens klasserom inn i teoriundervisningen. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 14. s. 241-267. Universitetsforlaget.

Eri, Thomas; Michelet, Simon (2018). Mangfold og spenninger i lærerens praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (Red.). Jeg er lærer. Kapittel 9. s. 175-190.

Eri, Thomas (2017). A multilingual book café at the school library: Contradictions between literacy discourses. Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der; Carlsten, Tone Cecilie (Red.). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Chapter 8. s. 103-119. Sense Publishers.

Eri, Thomas; Pihl, Joron (2017). The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration. Educational Action Research. Vol. 25.

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2016). Casebasert dialogseminar - Studentkultur, læring og danning i grunnskolelærerutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3.

Eri, Thomas (2014). Samarbeid mellom lærere og bibliotekarer. Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. kapittel. s. 133-135.
http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/Delrappor...

Eri, Thomas (2012). The best way to conduct intervention research: methodological considerations. Quality and Quantity . Vol. 47.
http://hdl.handle.net/10642/1139Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig