English version
Rolf Baltzersen

Rolf Baltzersen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Baltzersen, Rolf Kristian (2022). Cultural-Historical Perspectives on Collective Intelligence. Patterns in Problem Solving and Innovation. ISBN: 9781108981361. 448 s. Cambridge University Press.

Baltzersen, Rolf Kristian; Bredberg, Johan Per Ivar Bo (2021). Digital Technologies and Online Learning in Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies .

Baltzersen, Rolf Kristian (2020). Creative Problem Solving in Online Innovation Contests: What Motivates Top Solvers to Participate in the New Collaborative Economy?. Leon, Ramona Diana (Red.). Strategies for Business Sustainability in a Collaborative Economy. 13. s. 239-264. IGI Global.

Baltzersen, Rolf K (2013). The Importance of Metacommunication in Supervision Processes in Higher Education. International Journal of Higher Education . Vol. 2.
http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/articl...

Baltzersen, Rolf Kristian (2011). Texter i en wikigemenskap. Alexandersson, Mikael; Hansson, Thomas (Red.). Unga nätmiljöer: nya villkor för samarbete och lärande. Kapittel 6. s. 127-148. Studentlitteratur AB.

Baltzersen, Rolf Kristian (2011). Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen : en analyse av en foreldresamtale og veiledningssamtale med utgangspunkt i modelltenkningen til Argyris og Schön. Karlsen, Thorbjørn (Red.). Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Kapittel 5. s. 84-102. Gyldendal Akademisk.

Baltzersen, Rolf Kristian; Eliassen, Erik (2011). Læring i skolenettverk: mininettverk som utviklingsstrategi. Erstad, Ola; Hauge, Trond Eiliv (Red.). Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Kapittel 10. s. 182-210. Gyldendal Akademisk.

Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy. Australasian Journal of Educational Technology . Vol. 26.
http://ascilite.org.au/ajet/submission/index.php/A...

Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Den digitale lærergjerningen. Svanberg, Ray Cato; Wille, Hans Petter (Red.). La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer. laerebok. s. 133-160. Gyldendal Akademisk.
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2507744

Baltzersen, Rolf Kristian; Tolsby, Håkon Lofthus (2008). En digital mappetenkning innenfor det wikipedianske klasserommet? : noen refleksjoner rundt hva som kjennetegner et radikalt gjennomsiktig læringsmiljø. Mapper i digitale læringskontekstar : erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning. faglig_bok_institusjon. s. 171-190.
https://norgesuniversitetet.no/file/3385/download?...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig