Norwegian version
Rolf Baltzersen

Rolf Baltzersen

Scientific publications

Baltzersen, Rolf Kristian (2023). Effective Use of Collective Peer Teaching in Teacher Education Maximizing Student Learning. ISBN: 9781003403586. 144 p. Routledge.

Baltzersen, Rolf Kristian (2022). Cultural-Historical Perspectives on Collective Intelligence. Patterns in Problem Solving and Innovation. ISBN: 9781108981361. 448 p. Cambridge University Press.

Baltzersen, Rolf Kristian ; Bredberg, Johan Per Ivar Bo (2021). Digital Technologies and Online Learning in Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies.
https://doi.org/10.5040/9781350993716.011

Baltzersen, Rolf Kristian (2020). Creative Problem Solving in Online Innovation Contests: What Motivates Top Solvers to Participate in the New Collaborative Economy?. Leon, Ramona Diana (Ed.). Strategies for Business Sustainability in a Collaborative Economy. p. 239-264. IGI Global.
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4543-0.ch013

Baltzersen, Rolf K (2013). The Importance of Metacommunication in Supervision Processes in Higher Education. 13 p. International Journal of Higher Education. Vol. 2.
https://doi.org/10.5430/ijhe.v2n2p128

Baltzersen, Rolf Kristian (2011). Texter i en wikigemenskap. Alexandersson, Mikael; Hansson, Thomas (Ed.). p. 127-148. Studentlitteratur AB.

Baltzersen, Rolf Kristian ; Eliassen, Erik (2011). Læring i skolenettverk: mininettverk som utviklingsstrategi. Erstad, Ola; Hauge, Trond Eiliv (Ed.). Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. p. 182-210. Gyldendal Akademisk.

Baltzersen, Rolf Kristian (2011). Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen : en analyse av en foreldresamtale og veiledningssamtale med utgangspunkt i modelltenkningen til Argyris og Schön. Karlsen, Thorbjørn (Ed.). Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. p. 84-102. Gyldendal Akademisk.

Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy. 19 p. Australasian Journal of Educational Technology. Vol. 26.
http://ascilite.org.au/ajet/submission/index.php/A

Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Den digitale lærergjerningen. Svanberg, Ray Cato; Wille, Hans Petter (Ed.). La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer. p. 133-160. Gyldendal Akademisk.
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2507744

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete