Norwegian version
Thomas Eri

Thomas Eri

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Action research   Multicultural education   Collaboration across the curriculum   Cultural psychology   Critical pedagogy   Sociocultural theory   Interaction analysis   Instruction. Classroom Management   Cultural-historical activity theory

Research projects

Scientific publications

Eri, Thomas; Aas, Marit (2020). Aktivitetsteori som tenkeredskap i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. p. 133-161. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121.ch5

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2019). Kvalifisering for læreres yrkespraksis. Casebasert dialogseminar som strategi for å løfte grunnskolens klasserom inn i teoriundervisningen. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 241-267. Universitetsforlaget.

Eri, Thomas; Michelet, Simon (2018). Mangfold og spenninger i lærerens praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (Ed.). Jeg er lærer. p. 175-190. Fagbokforlaget.

Eri, Thomas (2017). A multilingual book café at the school library: Contradictions between literacy discourses. Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der; Carlsten, Tone Cecilie (Ed.). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. p. 103-119. Brill|Sense.
https://doi.org/10.1007/978-94-6300-899-0_8

Eri, Thomas; Pihl, Joron (2017). The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration. 17 p. Educational Action Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/09650792.2016.1147366

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2016). Casebasert dialogseminar - Studentkultur, læring og danning i grunnskolelærerutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2016-03-02

Eri, Thomas (2014). Samarbeid mellom lærere og bibliotekarer. Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut; Jarning, Harald (Ed.). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. p. 133-135. Arbeidsforskningsinstituttet.
http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/Delrappor...

Eri, Thomas (2012). The best way to conduct intervention research: methodological considerations. Quality & Quantity: International Journal of Methodology. Vol. 47.
https://doi.org/10.1007/s11135-012-9664-9These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete