English version
Joron Pihl

Joron Pihl

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Diskursanalyse   Lærerutdanning   Kritisk multikulturalisme   Diskursteori   Flerkulturelle utdanningsstudier   Lese- og skriveopplæring   Profesjonelt skjønn   Etniske relasjoner   Kritisk teori   Rasisme   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Tverrprofesjonelt samarbeid

Land

Norge

Samarbeidsrelasjoner

Nordisk Senter for Fremragende Forskning, Rettferdighet gjennom Utdanning (JustEd), Professor Gunilla Holm, Helsinki Universitet

Vitenskapelige publikasjoner

Pihl, Joron; Holm, Gunilla; Riitaoja, Anna-Leena; Jón Ingvar, Kjaran; Carlson, Marie (2018). Nordic discourses on marginalisation through education. Education Inquiry . Vol. 9.
http://dx.doi.org/10.1080/20004508.2018.1428032

Pihl, Joron; Carlsten, Tone Cecilie; Kooij, Kristin Skinstad van der (2017). Why Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century?. Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der; Carlsten, Tone Cecilie (Red.). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Kapittel 1. s. 1-22. Brill|Sense.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6...

Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der; Carlsten, Tone Cecilie (2017). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. ISBN: 9789463008976. 152 s. Sense Publishers.
https://link-springer-com.ezproxy.hioa.no/content/...

Eri, Thomas; Pihl, Joron (2017). The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration. Educational Action Research . Vol. 25.

Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der (2016). Desire and becoming - Multilingual Pupils' Reading Experiences. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Red.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. 19. s. 301-316. Wilfrid Laurier University Press.

Pihl, Joron (2015). Epistemological and Methodological Challenges in Research Concerning Youth at the Margins. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth ‘At the Margins’: Critical Perspectives and Experiences of Engaging Youth in Research Worldwide. 3. s. 41-63. Brill|Sense.
http://hdl.handle.net/10642/3181

Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (2015). Morphological Correspondences in the Reading-Writing Relation among L2 Learners. The Reading Matrix . Vol. 15.
http://www.readingmatrix.com/current

Pihl, Joron (2014). Lese- og skrivekyndighet og leseengasjement i flerkulturelle skoler. Moen, Bente Bolme (Red.). Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. 2. s. 39-56. Fagbokforlaget.

Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (2013). The second-language pupil, reading tests and literature-based teaching [translation of "Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring", se https://oda.hioa.no/en/andresprakseleven-leseprover-og-litteraturbasert-leseopplaering]. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning . Vol. 8.
http://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/ingebjto/nor...

Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (2013). Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning . Vol. 8.
https://oda.hioa.no/en/andresprakseleven-leseprove...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig