English version
Aslak Ormestad

Aslak Ormestad

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Johannesen, Monica; Nore, Hæge; Øgrim, Leikny; Jamissen, Grete; Kolstad, Anett Kristin; Høivik, Helge; Karstensen, Steinar; Reksten, Morten; Ormestad, Aslak; Hübener, Stian; Ribu, Kirsten (2011). Utredning om eCampus HiOA. 44 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig