English version
Ellen Carm

Ellen Carm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskap   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Utdanningsledelse   Prosjektledelse   Undervisningsplanlegging   Ledelse og lederutvikling   Komparative og internasjonale utdanningsstudier   Internasjonal, komparativ utdanning   Flerkulturell lærerutdanning   Studier av lærerutdanning   HIV AIDs og utdanning   Indigenous knowledge   ODL og Høyere utdanning   Internasjonalisering av Høyere utdanning   Utdanningskvalitet

Regioner

Sørlige Afrika   Sørøst-Asia   Midtøsten

Land

Laos   Malawi   Namibia   Nigeria   Nepal   Vietnam   Zambia

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Carm, Ellen (2020). Promising innovations in Nepalese teacher professional development through the application of ICT and open distance learning. Bista, Krishna; Shyam, Sharma; Latiner Raby, Rosalind (Red.). Higher Education in Nepal, Policies and Perspectives. Chapter 19. s. 262-291. Routledge.

Carm, Ellen (2018). Exploring a third space for sustainable educational development-HIV/AIDS prevention, Zambia. 14 s. Sustainability . Vol. 10.

Horntvedt, Tone; Carm, Ellen (2017). Internationalization - A Tool to Enhance Intercultural Competence in Higher Education. Deem, Rosemary; Eggins, Heather (Red.). The University as a Critical Institution?. 10. s. 173-185. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Horntvedt, Tone (2017). Internationalisation of Higher Education: On Whose Terms?. Dent, Samuel; Lane, Laura; Strike, Tony (Red.). Collaboration, communities and competition : international perspectives from the academy. Part 1:Macro (System-Level Collaboration). s. 15-30. Sense Publishers.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6...

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2015). Creating conditions for dialogue and inclusion of diverse epistemologies in distance education; ICT as a tool for fostering new and innovative teaching methods. Slykhuis, David; Marks, Gary (Red.). Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015. Bok - Vitenskapelig antologi/Conference proceedings. s. 2226-2238. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/d/150308/

Carm, Ellen (2014). Inclusion of Indigenous Knowledge System(IKS) - A precondition for Sustainable Development. Journal of Education and Research . Vol. 4.

Carm, Ellen; Øgrim, Leikny (2013). M-learning-a potensial for women's empowerment. World Studies in Education . Vol. 14.
http://www.ingentaconnect.com/content/jnp/wse/2013...

Carm, Ellen (2013). Rethinking Education for All. Sustainability . Vol. 5.
http://www.mdpi.com/2071-1050/5/8/3447

Carm, Ellen (2012). The role of local leaders in cultural transformation and development. Compare . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/1422

Carm, Ellen (2000). Samarbeid mellom skole og hjem. Stålsett, Unn (Red.). Skoleledelse og skoleutvikling - en videreføring av LUIS prosjektet. Kapittel 7. s. 138-154. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig