Ellen Carm

Ellen Carm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora, Pedagogiske fag, Samfunnsvitenskap, Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Utdanningsledelse, Prosjektledelse, Undervisningsplanlegging, Ledelse og lederutvikling, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Internasjonal, komparativ utdanning, Flerkulturell lærerutdanning, Studier av lærerutdanning, HIV AIDs og utdanning, Indigenous knowledge, ODL og Høyere utdanning, Internasjonalisering av Høyere utdanning, Utdanningskvalitet

Regioner

Sørlige Afrika, Sørøst-Asia, Midtøsten

Land

Laos, Malawi, Namibia, Nigeria, Nepal, Vietnam, Zambia

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Carm, Ellen (2018). Exploring a third space for sustainable educational development-HIV/AIDS prevention, Zambia. 14 s. Sustainability . Vol. 10.

Horntvedt, Tone; Carm, Ellen (2017). Internationalization - A Tool to Enhance Intercultural Competence in Higher Education. Deem, Rosemary; Eggins, Heather (Red.). The University as a Critical Institution?. 10. s. 173-185. Sense Publishers.

Carm, Ellen; Horntvedt, Tone (2017). Internationalisation of Higher Education: On Whose Terms?. Dent, Samuel; Lane, Laura; Strike, Tony (Red.). Collaboration, communities and competition : international perspectives from the academy. Part 1:Macro (System-Level Collaboration). s. 15-30. Sense Publishers.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6...

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2015). Creating conditions for dialogue and inclusion of diverse epistemologies in distance education; ICT as a tool for fostering new and innovative teaching methods. Slykhuis, David; Marks, Gary (Red.). Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015. Bok - Vitenskapelig antologi/Conference proceedings. s. 2226-2238. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/d/150308/

Carm, Ellen (2014). Inclusion of Indigenous Knowledge System(IKS) - A precondition for Sustainable Development. Journal of Education and Research . Vol. 4.

Carm, Ellen; Øgrim, Leikny (2013). M-learning-a potensial for women's empowerment. World Studies in Education . Vol. 14.
http://www.ingentaconnect.com/content/jnp/wse/2013...

Carm, Ellen (2013). Rethinking Education for All. Sustainability . Vol. 5.
http://www.mdpi.com/2071-1050/5/8/3447

Carm, Ellen (2012). The role of local leaders in cultural transformation and development. Compare . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/1422

Carm, Ellen (2000). Samarbeid mellom skole og hjem. Stålsett, Unn (Red.). Skoleledelse og skoleutvikling - en videreføring av LUIS prosjektet. Kapittel 7. s. 138-154. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Carm, Ellen (2000). Den flerkulturelle skolen og tilpasset opplæring. Stålsett, Unn (Red.). Skoleledelse og skoleutvikling - en videreføring av LUIS prosjektet. kapittel 8. s. 155-175. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig