Norwegian version
Hilde Wågsås Afdal

Hilde Wågsås Afdal

Scientific publications

Maaranen, Katriina; Afdal, Hilde Wågsås (2020). Exploring Teachers’ Professional Space Using the Cases of Finland, Norway and the US. Scandinavian Journal of Educational Research .
https://hdl.handle.net/11250/2728209

Hoff-Jenssen, Reidun; Bjerke, Mari Emma Odberg; Afdal, Hilde Wågsås (2020). Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 6.
https://hdl.handle.net/11250/2727908

Afdal, Hilde Wågsås (2019). The promises and limitations of international comparative research on teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 42.

Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir Sigmund (2018). Empirical moral philosophy and teacher education. Martin, Christopher; Ruitenberg, Claudia W. (Ed.). Ethics in Professional Education. Kapittel 3. p. 29-41. Routledge.

Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir Sigmund (2018). The making of professional values in the age of accountability. European Educational Research Journal . Vol. 18.

Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren (2018). Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 74.

Afdal, Hilde Wågsås (2018). Sandefjordsaken: Politisk styring, ansvarliggjøring og læreres profesjonelle praksis. Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre (Ed.). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. 15. p. 254-272. Gyldendal Akademisk.

Afdal, Hilde Wågsås; Damsa, Crina I. (2018). Research-Based Education: An Exploration of Interpretations in Two Professional Higher Education Programmes. Maassen, Peter; Nerland, Monika; Yates, Lyn (Ed.). Reconfiguring Knowledge in Higher Education. 8. p. 129-148. Springer Nature.

Olson, Jennifer Rebecca; Afdal, Hilde Wågsås; Elken, Mari (2018). Multiple Institutional Logics in National Curricula: The Introduction of Learning Outcomes in Teacher Education and Engineering Education in Norway. Maassen, Peter; Nerland, Monika; Yates, Lyn (Ed.). Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Chapter 4. p. 65-81. Springer Nature.

Johansen, Gerd; Afdal, Hilde Wågsås (2018). Comparing and discussing positions on scientific literacy in teacher education and lower secondary school curricula. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/11250/2589455

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete