English version
Lene Kristine Marsby Ramberg

Lene Kristine Marsby Ramberg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Endringsprosesser   Komparativ forskning   Lærerforskning   Pedagogisk teori   Profesjonell identitet   Skoleutvikling   Kvalitativ forskningsmetode   Læreplananalyse   Utdanningsreform

Land

Norge   USA

Samarbeidsrelasjoner

Mitt prosjekt kan ses som en forlengelse av NOS-S finansierte prosjektet �Restructuring in Education; Reform Policy and Teacher Professionalism in Different Nordic Contexts�

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

--.

--.

--.

--.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig