English version
Line Kildal Bragstad

Line Kildal Bragstad

Kort om

Professor ved OsloMet-Storbyuniversitetet. Forskningsfokus på komplekse intervensjoner i helse- og rehabiliteringstjenestene med fokus på tjenester for personer med langvarige, kroniske og samensatte lidelser. Spesielt interessert i forskning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene og på intervensjoner på tvers av tjenester og sektorer. Har senere år hatt spesielt fokus på tjenester og oppfølging av personer med hjerneslag og nevrodegenerative lidelser, slik som Parkinsons sykdom. Er opptatt av metodeutvikling innen komplekse intervensjoner med fokus på prosessevaluering og bruk av ulike metoder i kunnskapsutviklingen på feltet. Underviser i komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering, kunnskapstranslasjon og implementering, mixed methods, kvantitativ metode og statistikk.

Verv:

Eksterne forskningsprofiler:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Line_Bragstad

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-9645-3770

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Helsefag   Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Aksjonsforskning   Funksjonshemming   Medisinsk statistikk   Brukermedvirkning   Eldreomsorg   Hjerneslag   Psykososiale vansker   Parkinsons sykdom   Eldre   Applikasjonsutvikling   Pårørende   Kombinerte forskningsmetoder   Komplekse intervensjoner   Ikke-medkamentell intervensjon   Ervervet hjerneskade

Land

Danmark   Spania   Storbritannia og Nord-Irland   Norge   USA

Vitenskapelige publikasjoner

Kleffelgård, Ingerid; Forslund, Marit Vindal; Hauger, Solveig Lægreid; Røe, Cecilie; Bragstad, Line Kildal ; Søberg, Helene L. ; Løvstad, Marianne; Borgen, Ida Maria Henriksen (2024). Process evaluation of a complex intervention evaluating the effectiveness of home-based rehabilitation in the chronic phase of traumatic brain injury. 9 s. Disability and Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09638288.2024.2324119

Moger, Tron Anders; Holte, Jon Helgheim; Amundsen, Olav; Haavaag, Silje Bjørnsen; Edvardsen, Anne; Bragstad, Line Kildal ; Hellesø, Ragnhild; Tjerbo, Trond; Vøllestad, Nina Køpke (2024). Associations between outpatient care and later hospital admissions for patients with chronic obstructive pulmonary disease - a registry study from Norway. BMC Health Services Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s12913-024-10975-4

Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Palmar-Santos, Ana; Pedraz-Marcos, Azucena; Reidy, Claire; Soilemezi, Dia; Haahr, Anita; Sørensen, Dorthe; Smidt, Helle Rønn; Bragstad, Line Kildal ; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Haavaag, Silje Bjørnsen; Portillo-Vega, Mari Carmen (2023). Perspectives of people with Parkinson's disease and family carers about disease management in community settings: A cross-country qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 32.
https://doi.org/10.1111/jocn.16636

Amundsen, Olav; Moger, Tron Anders; Holte, Jon Helgheim; Haavaag, Silje Bjørnsen; Bragstad, Line Kildal ; Hellesø, Ragnhild; Tjerbo, Trond; Vøllestad, Nina Køpke (2023). Combination of health care service use and the relation to demographic and socioeconomic factors for patients with musculoskeletal disorders: a descriptive cohort study. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09852-3

Jeppestøl, Kristin; Kirkevold, Marit ; Bragstad, Line Kildal (2023). Early warning scores and trigger recommendations must be used with care in older home nursing care patients: Results from an observational study. 9 s. Nursing Open. Vol. 10.
https://doi.org/10.1002/nop2.1724

van Nimwegen, Dagmar; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Bragstad, Line Kildal ; Kirkevold, Marit ; Sveen, Unni ; Hafsteinsdóttir, Thora; Schoonhoven, Lisette; Visser-Meily, Anne; de Man-van Ginkel, Janneke M. (2023). Interventions for improving psychosocial well-being after stroke: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. Vol. 142.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104492

Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Danbolt, Svana Heimisdottir; Ramberg, Lene Kristine Marsby ; Eyjólfsdóttir, Brynhildur; Wang, Yun; Heli-Haugestøl, Anne Gjertine; Walcott, Sara Lucinda; Mjåland, Odd; Navestad, Gerd Anita; Hermanrud, Silje; Juul-Hansen, Knut Erling; Bragstad, Line Kildal ; Opheim, Randi; Kleppe, Andreas; Kongsgaard, Ulf Erik (2023). Patient-reported nausea after implementation of an enhanced recovery after surgery protocol for gynae-oncology patients. 7 s. International Journal of Gynecological Cancer. Vol. 33.
https://doi.org/10.1136/ijgc-2023-004356

Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Smidt, Helle Rønn; Haahr, Anita; Haavaag, Silje Bjørnsen; Sørensen, Dorthe; Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Portillo-Vega, Mari Carmen; Bragstad, Line Kildal (2023). Filling the gap in service provision. Partners as family carers to people with Parkinson's disease: A Scandinavian perspective. 13 s. Chronic Illness.
https://doi.org/10.1177/17423953231174470

Svendsen, Edel Jannecke ; Killi, Eli Marie; Rohrer-Baumgartner, Nina Marit ; Holthe, Ingvil Laberg; Sandhaug, Maria; Borgen, Ida Maria Henriksen; Wade, Shari L.; Hauger, Solveig Lægreid; Løvstad, Marianne; Bragstad, Line Kildal (2023). Children’s, parents’, and teachers’ experiences of the feasibility of a telerehabilitation intervention for children with acquired brain injury in the chronic phase – a qualitative study of acceptability and participation in the Child In Context Intervention (CICI). BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09589-z

Nielsen, Tove Lise; Kruse, Naja Benigna; Haahr, Anita; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Bragstad, Line Kildal ; Palmar-Santos, Ana; Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Pedraz-Marcos, Azucena; Pires, Sanda Bartolomeu; Roberts, Helen; Portillo-Vega, Mari Carmen (2022). Exploring health and social services in Denmark, Norway, Spain and the United Kingdom for the development of Parkinson's care pathways. A document analysis. 12 s. Health and Social Care in the Community.
https://doi.org/10.1111/hsc.13970

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig