English version
Line Kildal Bragstad

Line Kildal Bragstad

Kort om

Førsteamanuensis ved OsloMet-Storbyuniversitetet og Universitetet i Oslo. Forskningsfokus på komplekse intervensjoner i helse- og rehabiliteringstjenestene med fokus på tjenester for personer med langvarige, kroniske lidelser. Spesielt interessert i forskning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene og på intervensjoner på tvers av tjenester og sektorer. Har senere år hatt spesielt fokus på tjenester og oppfølging av personer med hjerneslag og nevrodegenerative lidelser, slik som Parkinson's sykdom. Er opptatt av metodeutvikling innen komplekse intervensjoner med fokus på prosessevaluering og bruk av ulike metoder i kunnskapsutviklingen på feltet. Underviser i komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering, kunnskapstranslasjon og implementering, mixed methods, kvantitativ metode og statistikk.

Verv:
Medlem av Fagutvalg for forskning i StiftelsenDam, 2020 - 2024
OsloMets representant i arbeidsgruppen i forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE 2021-
Medlem av ekspertpanel knyttet til CoEN 2019: Pathfinder 4 - UKRI MRC 2019-2020
Forskergruppeleder for forskningsgruppen "Komplekse intervensjoner i helsetjenestene" (KompIHS), UiO, 2019 -

Eksterne forskningsprofiler:
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Line_Bragstad
ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-9645-3770

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Helsefag   Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Aksjonsforskning   Funksjonshemming   Medisinsk statistikk   Brukermedvirkning   Eldreomsorg   Hjerneslag   Psykososiale vansker   Parkinsons sykdom   Eldre   Applikasjonsutvikling   Pårørende   Kombinerte forskningsmetoder   Komplekse intervensjoner   Ikke-medkamentell intervensjon   Ervervet hjerneskade

Land

Danmark   Spania   Storbritannia og Nord-Irland   Norge   USA

Vitenskapelige publikasjoner

Nielsen, Tove Lise; Kruse, Naja Benigna; Haahr, Anita; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Palmar-Santos, Ana; Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Pedraz-Marcos, Azucena; Pires, Sanda Bartolomeu; Roberts, Helen; Portillo-Vega, Mari Carmen (2022). Exploring health and social services in Denmark, Norway, Spain and the United Kingdom for the development of Parkinson's care pathways. A document analysis. 12 s. Health and Social Care in the community .
http://hdl.handle.net/10852/95538

Rohrer-Baumgartner, Nina; Holthe, Ingvil Laberg; Svendsen, Edel Jannecke; Røe, Cecilie; Egeland, Jens; Borgen, Ida Maria Henriksen; Hauger, Solveig Lægreid; Forslund, Marit Vindal; Brunborg, Cathrine; Øra, Hege Prag; DAHL, HILDE MARGRETE; Bragstad, Line Kildal; Killi, Eli Marie; Sandhaug, Maria; Kleffelgård, Ingerid; Strand-Saugnes, Anine; Dahl-Hilstad, Ingeborg; Ponsford, Jennie; Winter, Laraine; Wade, Shari L.; Løvstad, Marianne (2022). Rehabilitation for children with chronic acquired brain injury in the Child in Context Intervention (CICI) study: study protocol for a randomized controlled trial. Trials . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10852/91636

Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne S.; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line K.; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit (2021). Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke : a process evaluation. 10 s. Trials . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/10037/23214

Jeppestøl, Kristin; Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal (2021). Assessing acute functional decline in older patients in home nursing care settings using the Modified Early Warning Score: A qualitative study of nurses’ and general practitioners’ experiences. International Journal of Older People Nursing .
http://hdl.handle.net/10852/87474

Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit (2021). Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation. 10 s. BMC Health Services Research .
https://hdl.handle.net/10037/21999

Jeppestøl, Kristin; Vitelli, Valeria; Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal (2021). Factors Associated With Care Trajectory Following Acute Functional Decline in Older Home Nursing Care Patients: A Prospective Observational Study. Home Health Care Management & Practice . Vol. 34.

Østensen, Elisabeth; Hardiker, Nicholas R.; Bragstad, Line Kildal; Hellesø, Ragnhild (2020). Introducing standardised care plans as a new recording tool in municipal health care. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/10852/78378

Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Zucknick, Manuela; Sveen, Unni; Thommessen, Bente; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne; Hilari, Katerina; Lightbody, C. Elizabeth; Kirkevold, Marit (2020). The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation . Vol. 34.
http://hdl.handle.net/10852/78474

Bragstad, Line Kildal; Lerdal, Anners Vetle; Gay, Caryl L.; Kirkevold, Marit; Lee, Kathryn A.; Lindberg, Maren Falch; Skogestad, Ingrid Johansen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kottorp, Anders (2020). Psychometric properties of a short version of Lee Fatigue Scale used as a generic PROM in persons with stroke or osteoarthritis: assessment using a Rasch analysis approach. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/76810

Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni (2019). Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine . Vol. 51.
https://hdl.handle.net/10037/17038

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig