English version
Nanna Paaske

Nanna Paaske

Forskningsprosjekter

  • Styrking av fransk-, tysk- og spanskundervisning i grunnskolen (STELT)

    Prosjektet har som målsetting å styrke utdanningen av språklærere til den norske grunnskolen i fransk, spansk og tysk. Bakgrunnen for prosjektet er at det alt i dag er få lærere i disse fagene, og denne lærermangelen kommer til å øke etter hvert som flere språklærere når pensjonsalder i årene som kommer.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hammer, Aina; Paaske, Nanna (2018). Religious minorities as bridge builders in diverse classrooms. Ubani, Martin (Red.). New international studies on religions and dialogue in education. III. s. 141-156. Waxmann Verlag.

Paaske, Nanna (2017). Den multikulturelle skolens møte med nasjonal ikonhistorie: Det norske oljeeventyret i et flerkulturelt klasserom. Brunbech, Peter; Knutsen, Ketil; Poulsen, Jens Aage (Red.). Historie-didaktik, dannelse og bevidsthed : rapporter til det 29. nordiske historiemøte/proceedings of the 29th congress of nordic historians. kapittel. s. 227-256. Aalborg Universitetsforlag.
http://www.cgs.aau.dk/digitalAssets/314/314795_kon...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig