English version
Sissel Tove Olsen

Sissel Tove Olsen

Kort om

Førsteamanuensis i samfunnsfag med historie som hovedfagfelt.
Doktorgrad/PhD fra University of the Western Cape, Cape Town,
Sør-Afrika
Tidligere nternasjonal vitenskapelig koordinator med bl. a. ansvar for utveksling av lærer studenter til andre land.
Prosjektleder for Erasmus + prosjekt: Teacher Well-Being and Diversity.

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Sissel Tove ; Becher, Aslaug Andreassen ; Bergflødt, Sigurd ; Hammer, Aina ; Paaske, Nanna ; Palm, Kirsten ; Steinsvik, Brit (2021). Teacher Well-Being and Teacher Professional Development. Murphy, Timothy R. N; Mannix-McNamara, Patricia (Red.). International Perspectives on Teacher Well-Being and Diversity. s. 87-118. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-16

Olsen, Sissel Tove ; Hagen, Anikke (2019). How can international exchange programmes support teacher development. Hammond, Sue; Sangster, Magaret (Red.). Perspectives on Educational practice around the world. Bloomsbury Academic.

Olsen, Sissel Tove ; Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen; Hagen, Anikke (2019). Praksisstudier i fremmed land- bedre lærere i eget land?. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 131-147. Universitetsforlaget.

Wikan, Gerd Nora; Olsen, Sissel Tove (2018). Intervention in international practicum in the Global South. Association for Teacher Education in Europe.
https://hdl.handle.net/11250/3013110

Olsen, Sissel Tove (2017). How can a Focus on Teacher Well- being in Pre-service Training Promote the Resilience of Primary School Student Teachers?. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 12.
https://etenjournal.com/2020/02/07/how-can-a-focus

Olsen, Sissel Tove ; Bratland, Kari ; Hagen, Anikke (2016). Preparing student teachers and teachers for the multicultural school and preschool through international practicum and collaboration. Livingston, Kay; Macfarlane, Gaele (Red.). Teacher education through partnerships and collaborative learning communities. Proceedings of the 40th annual ATEE Conference. Glasgow 2015. s. 8-21. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Olsen, Sissel Tove ; Hagen, Anikke (2015). How can exposure to practice in a foreign context enhance the professional development of teacher students? Case study from South Africa. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. Vol 10 (2015).
http://hdl.handle.net/10642/2998

Olsen, Sissel Tove (2013). Support to Teachers in a Context of Educational Change and Poverty:a case study from South Africa. Policy Futures in Education. Vol. 11.
https://doi.org/10.2304/pfie.2013.11.3.241

Olsen, Sissel Tove (2010). Support provision to schools in a context of HIV/AIDS and Poverty - A case study from SOuth Africa. Tchibozo, G. (Red.). Proceedings of the 2nd Paris International Conference on Education, Economy and Society, Vol. 3. s. 127-136. Analytrics.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig