English version
Aina Hammer

Aina Hammer

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Paaske, Nanna; Hammer, Aina (2021). Teacher Well-Being and Teacher Professional Development, The life line project. Murphy, Timothy R. N; Mannix-McNamara, Patricia (Red.). International Perspectives on Teacher Well-Being and Diversity. kapittel 5.3. s. 103-108. Springer.

Bergflødt, Sigurd; Olsen, Sissel Tove; Becher, Aslaug Andreassen; Steinsvik, Brit; Hammer, Aina; Paaske, Nanna; Palm, Kirsten (2021). Teacher Well-Being and Teacher Professional Development. Murphy, Timothy R. N; Mannix-McNamara, Patricia (Red.). International Perspectives on Teacher Well-Being and Diversity. Chapter 5. s. 87-118. Springer.

Hammer, Aina; Paaske, Nanna (2018). Religious minorities as bridge builders in diverse classrooms. Ubani, Martin (Red.). New international studies on religions and dialogue in education. III. s. 141-156. Waxmann Verlag.

Hammer, Aina; Schanke, Åge J. (2018). Kritisk undervisning i KRLE. Prismet . Vol. 69.

Hammer, Aina; Schanke, Åge J. (2018). ‘Why can’t you just eat pork?’ Teachers’ perspectives on criticism of religion in Norwegian religious education. Journal of Religious Education . Vol. 66.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig