English version
Robert Williams Kvalvaag

Robert Williams Kvalvaag

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap   Angloamerikansk kulturvitenskap   Annen musikkvitenskap   Religionsvitenskap, religionshistorie   Teologi

Emner

Bibelteologi   Nyreligiøsitet   Religionsdidaktikk   Populærkultur   Gammeltestamentlig religionshistorie   Teologi og musikk   Ungdomskultur   Populærmusikk   Religions- og livssynsundervisning   Populærlitteratur   Religion og populærkultur   Religionspedagogikk   Bob Dylan

Land

Storbritannia   Sri Lanka   Norge   USA

Forskningsgrupper

Samarbeidsrelasjoner

Institutt for Kristen Oppseding (IKO) Institutt for filosofi, idé - og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Det humanistiske fakultet, UiO

Vitenskapelige publikasjoner

Kvalvaag, Robert Williams (2020). "Som hos Blake". Nick Cave og den guddommelige imaginasjonen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur .
http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/190...

Kvalvaag, Robert Williams (2019). "The Titanic sails at dawn": Bob Dylan, "Tempest", and the Apocalyptic Imagination. Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir (Red.). A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Chapter 2. s. 47-90. Cappelen Damm Akademisk.

Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir (2019). A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion. ISBN: 9788202616540. 233 s. Cappelen Damm Akademisk.

Kvalvaag, Robert Williams (2018). Rock og religionskritikk. Bruk av religionskritiske rockelåter ved hjelp av en erfaringsbasert tilnærming til religionsundervisning. Prismet . Vol. 69.

Kvalvaag, Robert Williams (2017). "Bare kall meg Lucifer": Fra Baudelaire og Bulgakov til "Sympati for djevelen". DIN - Tidsskrift for religion og kultur .
http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/139...

Kvalvaag, Robert Williams (2016). Platon, Jesus, Kant og den gylne regel: Ensidighet eller gjensidighet?. Teologisk Tidsskrift . Vol. 5.
https://www.idunn.no/tt/2016/04/platon_jesus_kant_...

Kvalvaag, Robert Williams (2016). "Velsignet er Navnet": Leonard Cohen og Nådens bok. Kirke og kultur . Vol. 121.

Kvalvaag, Robert Williams (2015). Diabolus in musica? : Black Sabbath og betydningen av heavy metal. Arr - Idéhistorisk tidsskrift . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/10642/3015

Kvalvaag, Robert Williams (2015). "Ya Habibi ya Muhammad": Sami Yusuf og framveksten av en global muslimsk ungdomskultur. Kirke og kultur . Vol. 120.
https://www.idunn.no/kok/2015/01

Kvalvaag, Robert Williams (2015). The Late Great Planet Earth: Bob Dylans apokalyptiske teologi fra 1979 til 1983. Teologisk Tidsskrift . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/2964

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig