English version
Robert Williams Kvalvaag

Robert Williams Kvalvaag

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap   Angloamerikansk kulturvitenskap   Annen musikkvitenskap   Religionsvitenskap, religionshistorie   Teologi

Emner

Bibelteologi   Nyreligiøsitet   Religionsdidaktikk   Populærkultur   Gammeltestamentlig religionshistorie   Teologi og musikk   Ungdomskultur   Populærmusikk   Religions- og livssynsundervisning   Populærlitteratur   Religion og populærkultur   Religionspedagogikk   Bob Dylan

Land

Storbritannia   Sri Lanka   Norge   USA

Forskningsgrupper

Samarbeidsrelasjoner

Institutt for Kristen Oppseding (IKO) Institutt for filosofi, idé - og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Det humanistiske fakultet, UiO

Vitenskapelige publikasjoner

Kvalvaag, Robert Williams (2022). "Skogen er min katedral". Spiritualitet og økologi hos Henry David Thoreau og Neil Young. Kirke og kultur . Vol. 127.

Kvalvaag, Robert Williams (2020). "Som hos Blake". Nick Cave og den guddommelige imaginasjonen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur .
http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/190...

Kvalvaag, Robert Williams (2019). "The Titanic sails at dawn": Bob Dylan, "Tempest", and the Apocalyptic Imagination. Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir (Red.). A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Chapter 2. s. 47-90. Cappelen Damm Akademisk.

Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir (2019). A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion. ISBN: 9788202616540. 233 s. Cappelen Damm Akademisk.

Kvalvaag, Robert Williams (2018). Rock og religionskritikk. Bruk av religionskritiske rockelåter ved hjelp av en erfaringsbasert tilnærming til religionsundervisning. Prismet . Vol. 69.

Kvalvaag, Robert Williams (2017). "Bare kall meg Lucifer": Fra Baudelaire og Bulgakov til "Sympati for djevelen". DIN - Tidsskrift for religion og kultur .
http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/139...

Kvalvaag, Robert Williams (2016). Platon, Jesus, Kant og den gylne regel: Ensidighet eller gjensidighet?. Teologisk Tidsskrift . Vol. 5.
https://www.idunn.no/tt/2016/04/platon_jesus_kant_...

Kvalvaag, Robert Williams (2016). "Velsignet er Navnet": Leonard Cohen og Nådens bok. Kirke og kultur . Vol. 121.

Kvalvaag, Robert Williams (2015). Diabolus in musica? : Black Sabbath og betydningen av heavy metal. Arr - Idéhistorisk tidsskrift . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/10642/3015

Kvalvaag, Robert Williams (2015). "Ya Habibi ya Muhammad": Sami Yusuf og framveksten av en global muslimsk ungdomskultur. Kirke og kultur . Vol. 120.
https://www.idunn.no/kok/2015/01

Kvalvaag, Robert Williams (2015). The Late Great Planet Earth: Bob Dylans apokalyptiske teologi fra 1979 til 1983. Teologisk Tidsskrift . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/2964

Kvalvaag, Robert (2014). Død, oppstandelse og himmelfart: Bruce Springsteens religiøse billedbruk på The Rising. Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Red.). Musikk etter 22. juli. Kapittel 9. s. 189-216. Norges musikkhøgskole.

Kvalvaag, Robert (2011). Profeten som ikke ville være profet. Dylan som budbringer. Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert (Red.). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Kapittel 10. s. 126-144. Dreyer Forlag A/S.
http://hdl.handle.net/10642/1541

Kvalvaag, Robert (2011). Da Gud kom til Drammen. Bob Dylans første norgeskonserter i 1981. Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert (Red.). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Kapittel 7. s. 95-102. Dreyer Forlag A/S.

Kvalvaag, Robert (2011). Yes, I Am a Thief of Thoughts. Tradisjonsbæreren Bob Dylan. Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert (Red.). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Kapittel 2. s. 32-47. Dreyer Forlag A/S.
http://hdl.handle.net/10642/1557

Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert (2011). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. ISBN: 978-82-8265-019-9. 247 s. Dreyer Forlag A/S.

Ulstein, Jan Ove; Kvalvaag, Robert (2011). Religion er Guds fiende. Egentlig og uegentlig eksistens i U2s tekst-musikalske univers. ISBN: 978-82-519-2741-3. 22 s. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1534

Kvalvaag, Robert (2011). Det ellevte budet. Religion og rock and roll. ISBN: 978-82-7477-493-3. 280 s. Unipub forlag.

Kvalvaag, Robert (2007). Før det harde regnet faller: Den unge Bob Dylans bruk av tema og tekster fra Bibelen. Kirke og kultur . Vol. 112.

Kvalvaag, Robert (2006). Forestill deg en verden uten religion: John Lennon som religionskritiker. Kirke og kultur . Vol. 111.

Kvalvaag, Robert (2006). Hvert menneske har en skatt som venter. Magi og esoterisk spiritualitet i Paulo Coelhos bok Alkymisten. Prismet . Vol. 57.

Kvalvaag, Robert (2006). Born in the USA: Bruce Springsteen og USA som the promised land. DIN - Tidsskrift for religion og kultur .

Kvalvaag, Robert (2006). Det guddommelige jeg. En kort innføring i nyreligiøsitet. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. Kapittel 6. s. 253-274. Fagbokforlaget.

Kvalvaag, Robert (2004). Å avdekke den indre guden: Madonnas postmoderne spiritualitet. Kvalvaag, Robert (Red.). Spor etter Gud i ungdomskulturen. kapittel 4. s. 36-56.

Kvalvaag, Robert (2004). Krishnas Cuisine: Mat i Hare Krishna-bevegelsen. Når Gud bestemmer menyen. Regler om mat og drikke i verdensreligionene. Kapittel 4. s. 217-231.

Kvalvaag, Robert (2004). Spor etter Gud i ungdomskulturen. Kvalvaag, Robert (Red.). Spor etter Gud i ungdomskulturen. Kapittel 1. s. 3-10.

Kvalvaag, Robert (2002). Er det allmennmenneskelig å være religiøs?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . Vol. 14.

Kvalvaag, Robert (2002). Nesjama: Vind, pust, ånd, ikke enten - eller, men både - og. Ung Teologi . Vol. 35.

Kvalvaag, Robert (2002). George Harrison og impulsen fra India. Kirke og kultur . Vol. 107.

Kvalvaag, Robert (2002). Elvis Presley og fortellingen om rockens opprinnelse. Kirke og kultur . Vol. 107.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig