English version
Per Anders Aas

Per Anders Aas

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Idéhistorie   Kristendomskunnskap   Nordisk litteratur

Emner

Humanisme   Fagdidaktikk   Arkitekturhistorie   Danning   Mellomkrigstid   Kulturradikalisme   Norsk idéhistorie

Vitenskapelige publikasjoner

Aas, Per Anders (2023). Ronald Fangen. Sødal, Helje Kringlebotn (Red.). Kristne strateger. s. 263-272. Cappelen Damm Akademisk.

Ferrer, Marlen ; Johannesen, Hedvig ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-05-02

Aas, Per Anders (2019). Arkitektur, makt og medborgerskap. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 172-193. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen ; Jøsok, Evy ; Ryen, Erik ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 11-29. Universitetsforlaget.

Aas, Per Anders (2016). Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk - i samfunn og skole. Prismet. Vol. 67.
https://doi.org/10.5617/pri.4477

Aas, Per Anders (2009). Less is more? The modernist headquarters of the Norwegian Lutheran Home Mission Society (1935): an inspiration for aesthetic/theological reflection. Bergmann, Sigurd (Red.). Theology in Built Environments: Exploring Religion, Architecture, and Design. s. 259-280. Transaction Publishers.

Neegaard, Gunnar ; Aas, Per Anders (2006). Innledning. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. s. 9-15. Fagbokforlaget.

Aas, Per Anders (2006). Den spente humanismen. 6 s. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

Aas, Per Anders (2006). Humanisme via arkitektur. 7 s. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

Aas, Per Anders (2006). Livssyn: et humanistisk perspektiv. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. s. 275-322. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig