English version
Per Anders Aas

Per Anders Aas

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Idéhistorie   Kristendomskunnskap   Nordisk litteratur

Emner

Humanisme   Arkitektur   Norsk idéhistorie

Samarbeidsrelasjoner

IFIKK/Idéhistorie, UiO. Det teologiske fakultet, UiO

Vitenskapelige publikasjoner

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Aas, Per Anders (2019). Arkitektur, makt og medborgerskap. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 9. s. 172-193. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Aas, Per Anders (2016). Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk - i samfunn og skole. Prismet . Vol. 67.
http://www.iko.no/prismet

Aas, Per Anders (2009). Less is more? The modernist headquarters of the Norwegian Lutheran Home Mission Society (1935): an inspiration for aesthetic/theological reflection. Bergmann, Sigurd (Red.). Theology in Built Environments: Exploring Religion, Architecture, and Design. Kapittel. s. 259-280. Transaction Publishers.
http://www.amazon.com/Theology-Built-Environments-...

Aas, Per Anders (2006). Humanisme via arkitektur. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge .

Aas, Per Anders (2006). Den spente humanismen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge .

Aas, Per Anders (2006). Livssyn: et humanistisk perspektiv. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. kap. s. 275-322. Fagbokforlaget.

Neegaard, Gunnar; Aas, Per Anders (2006). Innledning. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. Innledning. s. 9-15. Fagbokforlaget.

Aas, Per Anders (2005). Classicism, historicism and modernism. Architectural concepts as a gateway to Norwegian cultural debate 1920-30. Bergmann, Sigurd (Red.). Architecture, Aesth/Ethics and Religion. Ongoing Research. s. 199-205. IKO - Verlag.
http://www.amazon.de/Architecture-Ethics-Religion-...

Aas, Per Anders (2003). Modernity vs. tradition – or other axes?. Nordisk arkitekturforskning . Vol. 16.
http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig