English version
Gunnar Neegaard

Gunnar Neegaard

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kristendomskunnskap   Religionsvitenskap, religionshistorie   Teologi

Emner

Religion   Reformasjonen   Mat   Kristendom og jødedom   Gravferd   Sorg   Mat og helse

Vitenskapelige publikasjoner

Hovdelien, Olav; Neegaard, Gunnar (2014). Gudstjenester i skoletiden - rektorenes dilemma. Norsk pedagogisk tidsskrift .
http://www.idunn.no/ts/npt/2014/04/gudstjenester_i...

Neegaard, Gunnar; Aas, Per Anders (2006). Innledning. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. Innledning. s. 9-15. Fagbokforlaget.

Neegaard, Gunnar (2006). jødedom. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. jødedom. s. 41-101. Fagbokforlaget.

Neegaard, Gunnar (2006). Innføring i religionskunnskap. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. Innføring i religionskunnskap. s. 17-40. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig