English version
Gunnar Neegaard

Gunnar Neegaard

Vitenskapelige publikasjoner

Hovdelien, Olav ; Neegaard, Gunnar (2014). Gudstjenester i skoletiden - rektorenes dilemma. Norsk pedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.5617/pri.7879

Neegaard, Gunnar ; Aas, Per Anders (2006). Innledning. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. s. 9-15. Fagbokforlaget.

Neegaard, Gunnar (2006). Innføring i religionskunnskap. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. s. 17-40. Fagbokforlaget.

Neegaard, Gunnar (2006). jødedom. Neegaard, Gunnar (Red.). Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. s. 41-101. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig