English version
Håvard Skaar

Håvard Skaar

Kort om

Lese- og skriveforskning

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Stavem, Gro Marie ; Skaar, Håvard (2023). Hva får elever til å lese på fritiden? Om lesemotivasjon, sjangervalg og mediebruk på 6. trinn. Billing, Anna Karin; Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa; Hallesson, Yvonne; Nord, Andreas; Nordberg, Olle (Red.). s. 273-296. Uppsala universitet.
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1789403

Skaar, Håvard (2020). Affordances of writing in digital media in and out of school – Comparing Norwegian 5th-graders’ practices in 2005 and 2017. Nordic Journal of Literacy Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2034

Skaar, Håvard ; Elvebakk, Lisbeth ; Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 69.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.10.019

Skaar, Håvard (2017). Tekst uten grenser? Om Internett og plagiat i skolen. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. s. 61-79. Gyldendal Akademisk.

Skaar, Håvard ; Elvebakk, Lisbeth ; Nilssen, Jannike Hegdal (2016). Lærerstudenten som frafallen leser - om litteraturens fremtid i norsk skole. 24 s. Acta Didactica Norge. Vol. 10.
https://doi.org/10.5617/adno.3848

Skaar, Håvard (2015). Den digitale teksten i det norske morsmålsfaget -Læremiddel og læringsmål. 15 s. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi. Vol. 1.
https://doi.org/10.7146/lt.v1i1.107620

Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Hanghøj, Thorkild; Skaar, Håvard ; Erixon, Per-Olof (2015). Technology in L1: A Review of Empirical Research Projects in Scandinavia 1992-2014. 89 s. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 15.
https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2015.15.01.03

Skaar, Håvard (2015). Writing and pseudo-writing from Internet-based sources: Implications for learning and assessment. Literacy. Vol. 49.
https://doi.org/10.1111/lit.12045

Skaar, Håvard ; Hammer, Hugo Lewi (2014). Inspirert eller plagiert? Internettilgang, skrivestrategier og læring på tredje videregående trinn. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Red.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. s. 149-173. Novus Forlag.

Kleve, Bodil ; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (2014). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. ISBN: 9788270997527. 257 s. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig