English version
Håvard Skaar

Håvard Skaar

Kort om

Lese- og skriveforskning

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Skaar, Håvard (2020). Affordances of writing in digital media in and out of school – Comparing Norwegian 5th-graders’ practices in 2005 and 2017. Nordic Journal of Literacy Research . Vol. 6.

Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth; Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 69.

Skaar, Håvard (2017). Tekst uten grenser? Om Internett og plagiat i skolen. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. 4. s. 61-79. Gyldendal Akademisk.

Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth; Nilssen, Jannike Hegdal (2016). Lærerstudenten som frafallen leser - om litteraturens fremtid i norsk skole. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Skaar, Håvard (2015). Den digitale teksten i det norske morsmålsfaget -Læremiddel og læringsmål. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi . Vol. 1.
http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2015/12/3...

Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Hanghøj, Thorkild; Skaar, Håvard; Erixon, Per-Olof (2015). Technology in L1: A Review of Empirical Research Projects in Scandinavia 1992-2014. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2373826

Skaar, Håvard (2015). Writing and pseudo-writing from Internet-based sources: Implications for learning and assessment. Literacy . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10642/2992

Skaar, Håvard; Hammer, Hugo Lewi (2014). Inspirert eller plagiert? Internettilgang, skrivestrategier og læring på tredje videregående trinn. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Red.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. 5. s. 149-173. Novus Forlag.

Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (2014). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. ISBN: 9788270997527. 257 s. Novus Forlag.

Skaar, Håvard; Hammer, Hugo Lewi (2013). Why students plagiarise from the Internet: The views and practices in three Norwegian upper secondary classrooms. International Journal for Educational Integrity . Vol. 9.
http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI/issue/c...

Skaar, Håvard (2012). Does the Internet connect writing in and out of educational settings? Views of Norwegian students on the threshold of higher education. Bazerman, Charles; Dean, C.; Early, J.; Lunsford, K.; Null, S.; Rogers, P.; Stansell, A. (Red.). International Advances in Writing Research: Cultures, Places, Measures. 13. s. 233-249. Parlor Press.

Skaar, Håvard (2011). The relevance and educational value of social network sites for classroom literacy learning:A discussion based on empirical work with Norwegian students and teachers. Nordic Journal of Digital Literacy . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/1103

Skaar, Håvard; Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg (2011). Marketing on the Internet: A New Educational Challenge. The Media Educational Research Journal (MERJ) . Vol. 1.

Skaar, Håvard (2010). Branded selves: How Children relate to marketing on a social network site. Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg (Red.). Childhood and Consumer Culture. 13. s. 211-227. Palgrave Macmillan.

Skaar, Håvard (2009). In defence of writing - the social semiotic perspective on digital media, literacy and learning. Literacy . Vol. 43.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltex...

Skaar, Håvard (2009). Branded selves: How children in Norway relate to marketing on a social network site. Journal of Children and Media . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10642/1111

Skaar, Håvard (2009). Hva lærer jenter og gutter av å lage digitale fortellinger?. Østerud, Svein (Red.). Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Kapittel. s. 115-128. Gyldendal Akademisk.

Skaar, Håvard (2008). Literacy on a social networking site. Drotner, Kirsten; Siggaard Jensen, Hans; Schrøder, Kim Christian (Red.). Informal Learning and Digital Media. 9. s. 180-202. Cambridge Scholars Publishing.

Skaar, Håvard (2007). Digitalized story making in the classroom - A social semiotic perspective on gender, multimodality and learning. 19 s. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning . Vol. 3.
http://www.seminar.net/images/stories/vol3-issue1/...

Skaar, Håvard (2005). Classfronter, pedagogikk og endring. Talberg, Olav (Red.). Strategier for læring. Pedagogisk utviklingsarbeid på ingeniørutdanningen. 6. s. 37-49. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Skaar, Håvard (2004). Kan dannelsen digitaliseres?. Seip, Knut Lehre (Red.). Digital didaktikk . Pedagogisk utviklingsarbeid på ingeniørutdanningen. kapittel 2.. s. 15-25. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Skaar, Håvard (2000). "En skredder som er Helt, er ikke skredder meere" - om mannlighetens uttrykk i Wessels Kierlighed uden Strømper. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning .

Skaar, Håvard (1998). Dramaets fortæring av "den store centrale tanke" - Hedda Gabler som forarbeid og ferdig tekst. Norskrift .

Skaar, Håvard (1997). Ibsens Brand som epos og drama. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning .

Skaar, Håvard (1996). Trollringens strukturelle psykologi - Sigurd Hoels siste roman lest opp mot Peter Brooks' sammenstilling av strukturalisme og psykoanalyse. Norsk Litterær Årbok .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig