English version
Arne Hole

Arne Hole

Vitenskapelige publikasjoner

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 11. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 10. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 9. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 8. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 7. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 6. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 5. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 4. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 3. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 2. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier. ISBN: 978-82-02-66290-5. 310 s. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10852/61647

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Borge, Inger Christin (2017). Oppsummering og drøfting av hovedfunn. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 13. s. 257-269. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/59753

Borge, Inger Christin; Hole, Arne (2017). Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 12. s. 239-256. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/59755

Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Hole, Arne (2017). Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 10. s. 177-200. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/59754

Hole, Arne; Draagen, Marie Vaksvik (2017). Prestasjonsprofiler og undervisning i ulike land. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 5. s. 63-78. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir (2017). Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 3. s. 31-44. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir (2017). Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 2. s. 17-30. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2017). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier. ISBN: 978-82-02-58528-0. 318 s. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2016). Oppsummering og drøfting. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir (Red.). Ett skritt fram og ett tilbake. Kapittel 6. s. 133-148. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2016). Elevers og læreres bakgrunn og trivsel. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir (Red.). Ett skritt fram og ett tilbake. Kapittel 5. s. 107-131. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2016). Undervisning og prestasjoner. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir (Red.). Ett skritt fram og ett tilbake. Kapittel 4. s. 79-106. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2016). Fysikk i videregående skole. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir (Red.). Ett skritt fram og ett tilbake. Kapittel 3. s. 55-78. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2016). Matematikk i videregående skole. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir (Red.). Ett skritt fram og ett tilbake. Kapittel 2. s. 31-54. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2016). Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir (Red.). Ett skritt fram og ett tilbake. Kapittel 1. s. 11-29. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. ISBN: 978-82-02-55029-5. 184 s. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Hole, Arne (2014). Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark. Thorsen, Hallvard (Red.). Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Chapter 6. s. 107-135. Nordisk ministerråd.

Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2013). Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag. Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir (Red.). Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Kapittel 2. s. 19-51. Akademika forlag.

Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer; Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. ISBN: 978-82-3210-187-0. 138 s. Akademisk Forlag.

Hole, Arne; Kleve, Bodil (2012). The need for Horizon Content Knowledge: Examplified by work with Fractions in Norway. Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola; Wæge, Kjersti (Red.). Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. Regular Papers. s. 319-330. University of Iceland Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig