English version
Arne Hole

Arne Hole

Vitenskapelige publikasjoner

Borge, Inger Christin; Hole, Arne ; Grønmo, Liv Sissel (2022). Mathematics education in Norwegian academic-track upper secondary school. Rolfes, Tobias; Rach, Stefanie; Ufer, Stefan; Heinze, Aiso (Red.). s. 157-175. Waxmann Verlag.
http://hdl.handle.net/10852/98915

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier. ISBN: 978-82-02-66290-5. 310 s. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne ; Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne ; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne ; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne ; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne ; Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne ; Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig