English version
Arne Hole

Arne Hole

Vitenskapelige publikasjoner

Borge, Inger Christin; Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2022). Mathematics education in Norwegian academic-track upper secondary school. Rolfes, Tobias; Rach, Stefanie; Ufer, Stefan; Heinze, Aiso (Red.). Das Fach Mathematik in der gymnasialen Oberstufe. chapter 2.2. s. 157-175. Waxmann Verlag.
http://hdl.handle.net/10852/98915

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 11. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 10. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 9. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 8. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 7. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 6. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 5. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 4. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Red.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 3. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig