Norwegian version
Arne Hole

Arne Hole

Scientific publications

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 11. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 10. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 9. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 8. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 7. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 6. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 5. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 4. Cappelen Damm Akademisk.

Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (2019). Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 3. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel (2019). Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner. Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne (Ed.). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Kapittel 2. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete