Norwegian version
Kirsten Elisabeth Thorsen

Kirsten Elisabeth Thorsen

Research projects

Scientific publications

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2019). Utvikling av faglig kompetanse i praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 2. p. 25-38. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. kapittel 1. p. 11-24. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. ISBN: 9788215030715. 275 p. Universitetsforlaget.

Heggen, Kåre; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 41.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (2018). Utvikling av profesjonell lærerkompetanse - ulike kunnskapsformer i samspill. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Kapittel 13. p. 240-253. Universitetsforlaget.

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2017). The impact of school leadership on placement schools as learning arenas for teacher education. International Journal of Leadership in Education .
http://dx.doi.org/10.1080/13603124.2017.1355483

Thorsen, Kirsten (2016). Practice Teachers’ Role in Teacher Education – Individual Practices across Educational Curricula. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Heggen, Kåre; Thorsen, Kirsten (2015). Praksisopplæring - et felles prosjekt mellom høgskole og praksisskole. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66807198/praksisoppl...

Thorsen, Kirsten (2013). Flerfaglig samordning i lærerutdanningen. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Ed.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Bolk 1- Utvikling av og i profesjonsutdanning. p. 166-177. ABM-media AS.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (2013). Pedagogikk og elevkunnskap - det nye lærerutdanningsfaget?. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Ed.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 30. p. 249-255. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1152

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete