Norwegian version
Kirsten Elisabeth Thorsen

Kirsten Elisabeth Thorsen

Research groups

Research projects

Scientific publications

Helstad, Kristin; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2023). Samarbeid i skolens profesjonsfellesskap. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Ed.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. p. 169-184. Fagbokforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2023). Jeg er lærer Reflektert, analytisk, kompetent. ISBN: 978-82-450-4475-1. 227 p. Fagbokforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Lundberg, Pål (2022). FoU-kompetanse i grunnskolelærerutdanningen - Lærerutdanneres perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 106.
https://doi.org/10.18261/npt.106.5.5

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Lundberg, Pål (2021). Studenters møte med en FoU-basert grunnskolelærerutdanning. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-03-06

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2020). Student teachers’ conditions for professional learning on and across the learning arenas of teacher education: A theoretically grounded account. 11 p. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/njcie.3736

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2019). Utvikling av faglig kompetanse i praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 25-38. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 11-24. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. ISBN: 9788215030715. 275 p. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (2018). Utvikling av profesjonell lærerkompetanse - ulike kunnskapsformer i samspill. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. p. 240-253. Universitetsforlaget.

Heggen, Kåre; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education. Vol. 41.
https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1448779

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete