English version
Anne Berit Walter

Anne Berit Walter

Kort om

Anne Berit Walter er studieleder på bachelorutdanningen for farmasi. Hun er master i farmasi fra UiO, og har en master i helseadministrasjon fra UiO. Tdligere arbeidsplasser: Helsedirektoratet, Farmasøytisk institutt, Leo Pharmaceutical, Nycomed

Administrative arbeidsområder

Programmer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Feiring, Eli; Walter, Anne Berit (2017). Antimicrobial stewardship: a qualitative study of the development of national guidelines for antibiotic use in hospitals. BMC Health Services Research . Vol. 17.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig