English version
Kirsten Foshaug Vennebo

Kirsten Foshaug Vennebo

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen

    Fra og med 2009 har et utvalg universiteter og høgskoler tilbudt nasjonale skolelederutdanninger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet – rektorutdanningen fra 2009 og modulbaserte utdanninger fra 2018.

Vitenskapelige publikasjoner

Yttergård, Vegard; Vennebo, Kirsten Foshaug (2024). Ledelsespraksis i oppstarten av skolers arbeid for utvikling av tilpasset opplæring. Forskning og forandring.

Yttergård, Vegard; Vennebo, Kirsten Foshaug (2023). En skoleeiers føringer for tilpasset opplæring: forståelser, hensikter og praktisering. 11 s. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 107.
https://doi.org/10.18261/npt.107.1.5

Vennebo, Kirsten Foshaug ; Aas, Marit (2023). Profesjonelle kollegasamtaler som grunnlag for utvikling av undervisningspraksis. Olsen, Mirjam Harkestad; Arneberg, Per (Red.). Samtaler i skolen. s. 79-103. Cappelen Damm Akademisk.

Aas, Marit ; Andersen, Fred Carlo ; Vennebo, Kirsten Foshaug ; Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. s. 73-91. Fagbokforlaget.

Aas, Marit ; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Building leadership capacity in school leadership groups: an action research project. Educational Action Research.
https://doi.org/10.1080/09650792.2021.1934710

Aas, Marit ; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. ISBN: 9788245035575. 302 s. Fagbokforlaget.

Aas, Marit ; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Profesjonelle læringsfellesskap - en litteraturgjennomgang. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. s. 13-33. Fagbokforlaget.

Aas, Marit ; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Oppsummering og veien videre - profesjonelle læringsfellesskap på norsk. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. s. 281-297. Fagbokforlaget.

Vennebo, Kirsten Foshaug ; Aas, Marit (2021). Case-based Instruction for Leadership Learning in the Norwegian National School Leadership Program. Journal of Research on Leadership Education (JRLE).
https://doi.org/10.1177/19427751211029334

Vennebo, Kirsten Foshaug ; Emstad, Anne Berit; Nilsen, Nils Ole (2020). Hvordan opplever og vurderer førstegangsrektorer veiledning i nasjonale rektorutdanninger?. Dons, Carl Fredrik; Nilsen, Nils Ole; Skrøvset, Siw (Red.). Ledelse innenfra. s. 195-219. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig