Norwegian version
Kirsten Foshaug Vennebo

Kirsten Foshaug Vennebo

Research groups

Research projects

Scientific publications

Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug; Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 3. p. 73-91. Fagbokforlaget.
https://issuu.com/fagbokforlaget/docs/ledelse_i_fr...

Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit (2021). Case-based Instruction for Leadership Learning in the Norwegian National School Leadership Program. Journal of Research on Leadership Education (JRLE) .

Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Oppsummering og veien videre - profesjonelle læringsfellesskap på norsk. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Ed.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 13. p. 281-297. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Profesjonelle læringsfellesskap - en litteraturgjennomgang. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Ed.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 1. p. 13-33. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. ISBN: 9788245035575. 302 p. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Ledelse-av-profesjon...

Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Building leadership capacity in school leadership groups: an action research project. Educational Action Research .

Vennebo, Kirsten Foshaug; Emstad, Anne Berit; Nilsen, Nils Ole (2020). Hvordan opplever og vurderer førstegangsrektorer veiledning i nasjonale rektorutdanninger?. Dons, Carl Fredrik; Nilsen, Nils Ole; Skrøvset, Siw (Ed.). Ledelse innenfra. Kapittel 10. p. 195-219. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership .

Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit (2020). Leadership and change in a Norwegian school context: Tensions as productive driving forces. Educational Management Administration & Leadership .

Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit (2020). A supportive tool for principals in guiding professional group discussions. Educational Research .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete