Norwegian version
Brit Bolken Ballangrud

Brit Bolken Ballangrud

Research groups

Research projects

Scientific publications

Ballangrud, Brit Bolken (2022). Ledelse av lokalt læreplanarbeid i LK06 og LK20. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. -. Fagbokforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken (2022). Lokalt læreplanarbeid i LK20 sett i lys av læreplanarbeidet i LK06. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Rekdahl, Merete C.; Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken (2022). Organisering av samarbeid mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 7.

Ballangrud, Brit Bolken; Aas, Marit (2022). Ethical thinking and decision-making in the leadership of professional learning communities. Educational Research .

Ballangrud, Brit Bolken; Aas, Marit (2021). Ledelse av profesjonsfellesskap i skoler preget av utfordrende omgivelser. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Ed.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 6. p. 119-142. Fagbokforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken; Svenkerud, Sigrun; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (2021). Bruk av nettverk i kvinners karriereutvikling mot professor- og dosentstillinger i akademia. Forskning og Forandring . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2985628

Ballangrud, Brit Bolken; Nilsen, Etty (2021). VET teachers continuing professional development-the responsibility of the school leader. Journal of Education and Work . Vol. 34.

Svenkerud, Sigrun; Madsen, Janne; Ballangrud, Brit Bolken; Strande, Anne Lise; Stenshorne, Marit Elisabeth (2020). Sustainable Use of Ecological Concepts in Educational Science. Discourse and Communication for Sustainable Education . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2740604

Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken (2019). Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://hdl.handle.net/11250/2647190

Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (2019). Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen. UNIPED . Vol. 42.
https://hdl.handle.net/11250/2647191

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete