Norwegian version
Brit Bolken Ballangrud

Brit Bolken Ballangrud

Scientific publications

Svenkerud, Sigrun; Madsen, Janne; Ballangrud, Brit Bolken; Strande, Anne Lise; Stenshorne, Marit Elisabeth (2020). Sustainable Use of Ecological Concepts in Educational Science. Discourse and Communication for Sustainable Education . Vol. 11.

Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken (2019). Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://hdl.handle.net/11250/2647190

Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (2019). Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen. UNIPED . Vol. 42.
https://hdl.handle.net/11250/2647191

Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok (2018). Leadership Strategies in Diverse Intake Environments. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2581020

Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok (2017). Ledelse i utfordrende omgivelser. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole. 8. p. 171-191. Fagbokforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken; Madsen, Janne (2016). Mangfold og inkludering i barnehage og skole: ledernes stemmer. Børhaug, Frederique Brossard; Helleve, Ingrid (Ed.). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Kap. 6. p. 89-105. Fagbokforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken (2015). "Yes! nå funka det...". Bjørnsrud, Halvor (Ed.). Skolebasert kompetanseutvikling - organisasjonslæring for delingskultur. Kapittel 2. p. 43-62. Gyldendal Akademisk.

Møthe, Svein; Ballangrud, Brit Bolken; Stensaker, Bjørn (2015). The values and vision of the professional department head: not so different from the past?. International Journal of Educational Management . Vol. 29.
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJEM...

Stenshorne, Marit Elisabeth; Ballangrud, Brit Bolken (2014). Ledelsens muligheter og utfordringer i skolen som demokratisk organisasjon. Madsen, Janne; Biseth, Heidi (Ed.). Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Kap. 6. p. 101-115. Universitetsforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken (1998). Lærersamarbeid : byråkratisk tvang eller profesjonell utvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 81.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete