Norwegian version
Marit Elisabeth Stenshorne

Marit Elisabeth Stenshorne

Scientific publications

Stenshorne, Marit Elisabeth; Madsen, Janne (2020). En aksjonsforskningsstudie av samarbeid i grensesoner - betydningen av deltakernes forventninger. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Kapittelnummer 21. p. 573-597. Cappelen Damm Akademisk.

Svenkerud, Sigrun; Madsen, Janne; Ballangrud, Brit Bolken; Strande, Anne Lise; Stenshorne, Marit Elisabeth (2020). Sustainable Use of Ecological Concepts in Educational Science. Discourse and Communication for Sustainable Education . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2740604

Stenshorne, Marit Elisabeth; Madsen, Janne (2019). Studentobservasjoner som grunnlag for refleksjon og læring i og mellom praksisfellesskap. Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv (Ed.). Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Kapittel 3. p. 36-52. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/praksisfellesskap_for_laering...

Stenshorne, Marit Elisabeth; Stokke, Christian (2015). Utvikling av en mangfoldssensitiv klasseledelse. Laugerud, Stein; Moskvil, Maria Elisabeth; Maagerø, Eva (Ed.). Flerkulturelt verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. kapittel. p. 226-239. Portal forlag.

Bjørnsrud, Halvor; Laugerud, Stein; Stenshorne, Elisabeth (2015). Noen sentrale temaer for tilrettelegging av skolebasert kompetanseutvikling. Bjørnsrud, Halvor (Ed.). Skolebasert kompetanseutvikling - organisasjonslæring for delingskultur. Kapittel 12. p. 255-271. Gyldendal Akademisk.

Stenshorne, Elisabeth (2015). Ledelse er ledelse og skoler er skoler?. Bjørnsrud, Halvor (Ed.). Skolebasert kompetanseutvikling - organisasjonslæring for delingskultur. Kapittel 3. p. 63-82. Gyldendal Akademisk.

Stenshorne, Elisabeth; Madsen, Janne Dam (2015). Aksjon + læring = aksjonslæring: En strategi for læring hos den enkelte og læring i fellesskapet. Høihilder, Eli Kari; Gulbrandsen, Ole Alexander (Ed.). Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Kapittel 21. p. 295-302. Gyldendal Akademisk.

Bjørnsrud, Halvor; Hole, Iver; Steiro, Hege; Stenshorne, Marit Elisabeth (2014). Skolebasert kompetanseutvikling: en strategi for læreres læring. Bedre Skole .

Stenshorne, Marit Elisabeth; Ballangrud, Brit Bolken (2014). Ledelsens muligheter og utfordringer i skolen som demokratisk organisasjon. Madsen, Janne; Biseth, Heidi (Ed.). Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Kap. 6. p. 101-115. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete