Norwegian version
Marit Elisabeth Stenshorne

Marit Elisabeth Stenshorne

Scientific publications

Bjørnsrud, Halvor Inge; Nilsen, Sven; Stenshorne, Marit Elisabeth (2022). Lærerrollen i profesjonsfellesskap for tidlig innsats. Bjørnsrud, Halvor Inge; Nilsen, Sven (Ed.). Tidlig innsats – i en skole for alle?. p. 131-156. Cappelen Damm Akademisk.

Stenshorne, Marit Elisabeth ; Madsen, Janne (2020). En aksjonsforskningsstudie av samarbeid i grensesoner - betydningen av deltakernes forventninger. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. p. 573-597. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121.ch21

Svenkerud, Sigrun ; Madsen, Janne; Ballangrud, Brit Bolken ; Strande, Anne Lise; Stenshorne, Marit Elisabeth (2020). Sustainable Use of Ecological Concepts in Educational Science. Discourse and Communication for Sustainable Education. Vol. 11.
https://doi.org/10.2478/dcse-2020-0013

Stenshorne, Marit Elisabeth ; Madsen, Janne (2019). Studentobservasjoner som grunnlag for refleksjon og læring i og mellom praksisfellesskap. Bjørnsrud, Halvor Inge; Gjems, Liv (Ed.). Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. p. 36-52. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215032290-2019-03

Stenshorne, Marit Elisabeth ; Stokke, Christian (2015). Utvikling av en mangfoldssensitiv klasseledelse. Laugerud, Stein; Moskvil, Maria Elisabeth; Maagerø, Eva (Ed.). Flerkulturelt verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. p. 226-239. Portal forlag.

Bjørnsrud, Halvor; Laugerud, Stein; Stenshorne, Elisabeth (2015). Noen sentrale temaer for tilrettelegging av skolebasert kompetanseutvikling. Bjørnsrud, Halvor (Ed.). Skolebasert kompetanseutvikling - organisasjonslæring for delingskultur. p. 255-271. Gyldendal Akademisk.

Stenshorne, Elisabeth (2015). Ledelse er ledelse og skoler er skoler?. Bjørnsrud, Halvor (Ed.). Skolebasert kompetanseutvikling - organisasjonslæring for delingskultur. p. 63-82. Gyldendal Akademisk.

Stenshorne, Elisabeth ; Madsen, Janne Dam (2015). Aksjon + læring = aksjonslæring: En strategi for læring hos den enkelte og læring i fellesskapet. Høihilder, Eli Kari; Gulbrandsen, Ole Alexander (Ed.). Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. p. 295-302. Gyldendal Akademisk.

Bjørnsrud, Halvor; Hole, Iver; Steiro, Hege; Stenshorne , Marit Elisabeth (2014). Skolebasert kompetanseutvikling: en strategi for læreres læring. Bedre Skole.

Stenshorne , Marit Elisabeth ; Ballangrud, Brit Bolken (2014). Ledelsens muligheter og utfordringer i skolen som demokratisk organisasjon. Madsen, Janne; Biseth, Heidi (Ed.). Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. p. 101-115. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete