Norwegian version
Marit Aas

Marit Aas

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Educational management   Professional development in schools   Activity Theory   Coaching

Research groups

Research projects

Scientific publications

Abrahamsen, Lena; Aas, Marit (2023). Supporting school leaders in leading school development: an action research project. 16 p. Educational Action Research.
https://doi.org/10.1080/09650792.2023.2186459

Vennebo, Kirsten Foshaug ; Aas, Marit (2023). Profesjonelle kollegasamtaler som grunnlag for utvikling av undervisningspraksis. Olsen, Mirjam Harkestad; Arneberg, Per (Ed.). Samtaler i skolen. p. 79-103. Cappelen Damm Akademisk.

Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit (2023). Deputy heads—leadership and power in change?. International Journal of Leadership in Education.
https://doi.org/10.1080/13603124.2023.2258108

Aas, Marit ; Paulsen, Jan Merok (2022). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. ISBN: 978-82-450-3796-8. 438 p. Fagbokforlaget.

Aas, Marit (2022). Gruppecoaching - individutvikling i gruppe. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. p. 203-221. Fagbokforlaget.

Abrahamsen, Lena; Aas, Marit (2022). Veiledning som lederstøtte i skoleutvikling: den utfordrende oppstarten. 15 p. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/up.v16.3707

Aas, Marit ; Andersen, Fred Carlo ; Vennebo, Kirsten Foshaug ; Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. p. 73-91. Fagbokforlaget.

Aas, Marit (2022). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen - utfordringer og muligheter. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. p. 93-114. Fagbokforlaget.

Rekdahl, Merete C. ; Aas, Marit ; Ballangrud, Brit Bolken (2022). Organisering av samarbeid mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4889

Ballangrud, Brit Bolken ; Aas, Marit (2022). Ethical thinking and decision-making in the leadership of professional learning communities. Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00131881.2022.2044879

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete