Norwegian version
Marit Aas

Marit Aas

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Educational management   Professional development in schools   Activity Theory   Coaching

Research groups

Research projects

Scientific publications

Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (2022). Fremtidens skoler ledes nå. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 17. p. 417-433. Fagbokforlaget.

Aas, Marit (2022). Gruppecoaching - individutvikling i gruppe. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 9. p. 203-221. Fagbokforlaget.

Aas, Marit (2022). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen - utfordringer og muligheter. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 4. p. 93-114. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug; Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 3. p. 73-91. Fagbokforlaget.

Paulsen, Jan Merok; Aas, Marit (2022). Å lede i fremtidens skole. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 1. p. 21-44. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (2022). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. ISBN: 978-82-450-3796-8. 438 p. Fagbokforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken; Aas, Marit (2022). Ethical thinking and decision-making in the leadership of professional learning communities. Educational Research .

Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit (2021). Case-based Instruction for Leadership Learning in the Norwegian National School Leadership Program. Journal of Research on Leadership Education (JRLE) .

Ballangrud, Brit Bolken; Aas, Marit (2021). Ledelse av profesjonsfellesskap i skoler preget av utfordrende omgivelser. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Ed.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 6. p. 119-142. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Oppsummering og veien videre - profesjonelle læringsfellesskap på norsk. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Ed.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 13. p. 281-297. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete