Norwegian version
Merete C. Rekdahl

Merete C. Rekdahl

Scientific publications

Rekdahl, Merete C. ; Paulsen, Jan Merok (2023). Organisatoriske særtrekk i samordningen mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen: Empirisk belysning gjennom en norsk casestudie. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. Vol. 13.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313154

Rekdahl, Merete C. ; Aas, Marit ; Ballangrud, Brit Bolken (2022). Organisering av samarbeid mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4889

Breen, Anne ; Rekdahl, Merete C. (2019). Bedriftenes perspektiver og behov når elevene er i yrkesfaglig praksis. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 9.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.19911These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete