English version
Merete C. Rekdahl

Merete C. Rekdahl

Kort om

Jeg er doktorgradsstipendiat ved OsloMet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Jeg forsker i et dobbelt fagfelt innen skoleledelse og yrkesfag, med tema skoleledelsens rolle i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.

Doktorgradsprosjektet er rettet mot hvordan samarbeidet mellom skole og arbeidsliv organiseres og ledes og hvordan skoleledelsen påvirker samarbeidet mellom skole og arbeidsliv gjennom en flernivå analyse.

Jeg har en yrkesfaglig bakgrunn med svennebrev i to ulike fag, frisør og typograf og master i skoleledelse. Jeg har jobbet som yrkesfaglærer og skoleleder i mange år, samt jobbet med pedagogisk utviklingsarbeid blant annet i organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Jeg har også vært med på å skrive lærebok.

Vitenskapelige publikasjoner

Rekdahl, Merete C.; Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken (2022). Organisering av samarbeid mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 7.

Breen, Anne; Rekdahl, Merete C. (2019). Bedriftenes perspektiver og behov når elevene er i yrkesfaglig praksis. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 9.
http://www.njvet.ep.liu.se/issues/2019/v9/i1/02/nj...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig