Anne Breen

Anne Breen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Breen, Anne (2019). Veiledning av nyutdannede i et organisasjonsperspektiv. Konferanse for lærere og leder på yrkesfaglig studieprogram. OsloMet - Yrkesfaglærerutdanningen.

Rekdahl, Merete C.; Breen, Anne (2018). Instruktørrollen – en ressurs for bedriften og eleven. Konferanse. NordYrk.

Breen, Anne (2018). Nyutdannet yrkesfaglærer. Seminar for lærer og ledere på yrkesfaglig studieprogram. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rekdahl, Merete Chatrin; Breen, Anne (2017). Hva gjør at bedrifter tar imot elever i praksis (YFF) og hvordan påvirker dette bedriftene?. Konferansebidrag og faglig presentasjon - Vitenskapelig foredrag. FOU gruppen; Samarbeid skole-arbeidsliv.

Breen, Anne (2017). Profesjonsrettet veiledning. Samling for veiledere.. Akershus Fylkekommune, Folloregionen.

Breen, Anne (2017). Profesjonsrettet veiledning. Samling for ansvarlige for veiledningsordningen. Akerhus fylkeskommune.

Breen, Anne (2017). Veiledning av nyutdannede lærere. Seminar for lærer og ledere på yrkesfaglig studieprogram. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rekdahl, Merete Chatrin; Breen, Anne (2017). Hva gjør at bedrifter tar imot elever i praksis (YFF) og hvordan påvirker dette bedriftene?. NordYrk konferanse. NordYrk.

Breen, Anne (2016). Nyutdannet lærer. Ungseminar. Utdanningsforbundet Akershus.

Breen, Anne (2016). Veiledning av nyutdannede lærere. Seminar for lærere. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig