English version
Brit Bolken Ballangrud

Brit Bolken Ballangrud

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen

    Fra og med 2009 har et utvalg universiteter og høgskoler tilbudt nasjonale skolelederutdanninger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet – rektorutdanningen fra 2009 og modulbaserte utdanninger fra 2018.

Vitenskapelige publikasjoner

Ballangrud, Brit Bolken (2022). Ledelse av lokalt læreplanarbeid i LK06 og LK20. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Fagbokforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken (2022). Lokalt læreplanarbeid i LK20 sett i lys av læreplanarbeidet i LK06. Norsk pedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/npt.106.1.3

Rekdahl, Merete C. ; Aas, Marit ; Ballangrud, Brit Bolken (2022). Organisering av samarbeid mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4889

Ballangrud, Brit Bolken ; Aas, Marit (2022). Ethical thinking and decision-making in the leadership of professional learning communities. Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00131881.2022.2044879

Ballangrud, Brit Bolken ; Aas, Marit (2021). Ledelse av profesjonsfellesskap i skoler preget av utfordrende omgivelser. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. s. 119-142. Fagbokforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken ; Svenkerud, Sigrun ; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (2021). Bruk av nettverk i kvinners karriereutvikling mot professor- og dosentstillinger i akademia. Forskning og forandring. Vol. 4.
https://doi.org/10.23865/fof.v4.2332

Ballangrud, Brit Bolken ; Nilsen, Etty (2021). VET teachers continuing professional development-the responsibility of the school leader. Journal of Education and Work. Vol. 34.
https://doi.org/10.1080/13639080.2021.1965968

Svenkerud, Sigrun ; Madsen, Janne; Ballangrud, Brit Bolken ; Strande, Anne Lise; Stenshorne, Marit Elisabeth (2020). Sustainable Use of Ecological Concepts in Educational Science. Discourse and Communication for Sustainable Education. Vol. 11.
https://doi.org/10.2478/dcse-2020-0013

Svenkerud, Sigrun ; Ballangrud, Brit Bolken ; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (2019). Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen. UNIPED. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-03-03

Svenkerud, Sigrun ; Ballangrud, Brit Bolken (2019). Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten. 14 s. Norsk Medietidsskrift. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2019-04-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig