English version
Marit Aas

Marit Aas

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Utdanningsledelse   Skoleutvikling   Aktivitetsteori   Coaching

Samarbeidsrelasjoner

Forskergrupper: Ledelse

Vitenskapelige publikasjoner

Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. ISBN: 9788245035575. 302 s. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Ledelse-av-profesjon...

Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Building leadership capacity in school leadership groups: an action research project. Educational Action Research .

Eri, Thomas; Aas, Marit (2020). Aktivitetsteori som tenkeredskap i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. kap. 5. s. 133-161. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/10037/20233

Ahlstrøm, Bjørn; Aas, Marit (2020). Leadership in low- and underperforming schools—two contrasting Scandinavian cases. International Journal of Leadership in Education .

Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership .

Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit (2020). Leadership and change in a Norwegian school context: Tensions as productive driving forces. Educational Management Administration & Leadership .

Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit (2020). A supportive tool for principals in guiding professional group discussions. Educational Research .

Aas, Marit (2020). Ledercoachning och gruppecoachning som verktyg i lederes professionella utveckling. Ulf, Leo; Eva, Amundsdotter (Red.). Perspektiv på handledning. Kapittel 7. s. 143-163. Gleerups Utbildning AB.

Henriksen, Øyvind H.; Aas, Marit (2020). Enhancing system thinking - a superintendent and three principals reflecting with a critical friend. Educational Action Research .

Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (2019). National strategy for supporting school principal’s instructional leadership. A Scandinavian approach. Journal of Educational Administration . Vol. 57.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig