English version
Marit Aas

Marit Aas

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Utdanningsledelse   Skoleutvikling   Aktivitetsteori   Coaching

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen

    Fra og med 2009 har et utvalg universiteter og høgskoler tilbudt nasjonale skolelederutdanninger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet – rektorutdanningen fra 2009 og modulbaserte utdanninger fra 2018.

Vitenskapelige publikasjoner

Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (2022). Fremtidens skoler ledes nå. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 17. s. 417-433. Fagbokforlaget.

Aas, Marit (2022). Gruppecoaching - individutvikling i gruppe. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 9. s. 203-221. Fagbokforlaget.

Aas, Marit (2022). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen - utfordringer og muligheter. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 4. s. 93-114. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug; Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 3. s. 73-91. Fagbokforlaget.

Paulsen, Jan Merok; Aas, Marit (2022). Å lede i fremtidens skole. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 1. s. 21-44. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (2022). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. ISBN: 978-82-450-3796-8. 438 s. Fagbokforlaget.

Ballangrud, Brit Bolken; Aas, Marit (2022). Ethical thinking and decision-making in the leadership of professional learning communities. Educational Research .

Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit (2021). Case-based Instruction for Leadership Learning in the Norwegian National School Leadership Program. Journal of Research on Leadership Education (JRLE) .

Ballangrud, Brit Bolken; Aas, Marit (2021). Ledelse av profesjonsfellesskap i skoler preget av utfordrende omgivelser. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 6. s. 119-142. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Oppsummering og veien videre - profesjonelle læringsfellesskap på norsk. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 13. s. 281-297. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig