English version
Marit Aas

Marit Aas

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Utdanningsledelse   Skoleutvikling   Aktivitetsteori   Coaching

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen

    Fra og med 2009 har et utvalg universiteter og høgskoler tilbudt nasjonale skolelederutdanninger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet – rektorutdanningen fra 2009 og modulbaserte utdanninger fra 2018.

Vitenskapelige publikasjoner

Abrahamsen, Lena; Aas, Marit (2023). Supporting school leaders in leading school development: an action research project. 16 s. Educational Action Research.
https://doi.org/10.1080/09650792.2023.2186459

Vennebo, Kirsten Foshaug ; Aas, Marit (2023). Profesjonelle kollegasamtaler som grunnlag for utvikling av undervisningspraksis. Olsen, Mirjam Harkestad; Arneberg, Per (Red.). Samtaler i skolen. s. 79-103. Cappelen Damm Akademisk.

Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit (2023). Deputy heads—leadership and power in change?. International Journal of Leadership in Education.
https://doi.org/10.1080/13603124.2023.2258108

Aas, Marit ; Andersen, Fred Carlo ; Vennebo, Kirsten Foshaug ; Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. s. 73-91. Fagbokforlaget.

Aas, Marit ; Paulsen, Jan Merok (2022). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. ISBN: 978-82-450-3796-8. 438 s. Fagbokforlaget.

Aas, Marit (2022). Gruppecoaching - individutvikling i gruppe. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. s. 203-221. Fagbokforlaget.

Abrahamsen, Lena; Aas, Marit (2022). Veiledning som lederstøtte i skoleutvikling: den utfordrende oppstarten. 15 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/up.v16.3707

Aas, Marit (2022). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen - utfordringer og muligheter. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. s. 93-114. Fagbokforlaget.

Rekdahl, Merete C. ; Aas, Marit ; Ballangrud, Brit Bolken (2022). Organisering av samarbeid mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4889

Ballangrud, Brit Bolken ; Aas, Marit (2022). Ethical thinking and decision-making in the leadership of professional learning communities. Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00131881.2022.2044879

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig