English version
Karolin Elisabeth Moberg

Karolin Elisabeth Moberg

Kort om

Karolin Elisabeth Moberg er forsker III ved ungdomsseksjonen på NOVA. Hun fullførte sin mastergrad  i sosiologi fra Universitetet i Bergen våren 2021. Masteroppgaven omhandlet gutters balansering av tidsbruk mellom skolearbeid og dataspill. På ungdomsseksjonen hun involvert i prosjektene Motivasjon og mestring: Evalueringen av Flyt og Ungdom i Endring. Hennes forskningsinteresser faller inn under ungdom, oppvekst, familieliv, utdanning, maskulinitet, ulikhet og dataspill. 
 

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Moberg, Karolin Elisabeth; Vogt, Kristoffer Chelsom (2022). Gutters tidsbruk på dataspill og skolearbeid. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig