English version
Sigurd Eid Jacobsen

Sigurd Eid Jacobsen

Kort om

Sigurd Eid Jacobsen er stipendiat i samfunnsvitenskap ved OsloMet. Han er tilknytta Seksjon for helse og velferdsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og forsker på familier med funksjonshemma barn sitt møte med velferdstjenester. Jacobsen er særlig opptatt av hvordan sosial ulikhet former disse familiene sitt møte med sosiale institusjoner og undersøker dette i sitt Ph.D-prosjekt «Social Class, Institutional Navigation, and Disability in the Welfare State». Prosjektet er en del av NFR-prosjektet UPTAKE.

Jacobsen har en mastergrad i sosiologi (2019) fra Universitetet i Oslo, der han også var ansatt som vitenskapelig assistent på flere prosjekter. Etter fullført studium og fram til 2021 var han ansatt i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA der han jobba med Ungdata og var særlig interessert i ungdom sin deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Familier med funksjonshemmede barn   Kvalitativ metode   Kvantitativ metode   Sosial ulikhet   Ungdom   Funksjonshemming   Samfunnsteori   Klasseanalyse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Social class, disability, and institutional interactions: the case of families with disabled children in the welfare state. Disability & Society.
https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2230349

Jacobsen, Sigurd Eid ; Bøhler, Kjetil Klette (2023). Affective Citizenship: Social Exclusion of Families with Disabled Children During the COVID-19 Pandemic. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 123-133. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279-11

Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Negotiating the Administrative Burden: The Navigation of Welfare Services by Parents with Disabled Children. 12 s. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.16993/sjdr.1044

Albertini Früh, Elena ; Østerud, Kaja Larsen ; Vedeler, Janikke Solstad ; Anvik, Cecilie Høj; Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig?. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 9.
https://doi.org/10.18261/tfo.9.2.7

Løvgren, Mette ; Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Motivation, development and use of Ungdata Junior: An annual general survey among children in Norway. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948221150038Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig