English version
Sigurd Eid Jacobsen

Sigurd Eid Jacobsen

Kort om

Sigurd Eid Jacobsen er stipendiat i samfunnsvitenskap ved OsloMet. Han er tilknytta Seksjon for helse og velferdsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og forsker på familier med funksjonshemma barn sitt møte med velferdstjenester. Jacobsen er særlig opptatt av hvordan sosial ulikhet former disse familiene sitt møte med sosiale institusjoner og undersøker dette i sitt Ph.D-prosjekt «Social Class, Institutional Navigation, and Disability in the Welfare State». Prosjektet er en del av NFR-prosjektet UPTAKE.

Jacobsen har en mastergrad i sosiologi (2019) fra Universitetet i Oslo, der han også var ansatt som vitenskapelig assistent på flere prosjekter. Etter fullført studium og fram til 2021 var han ansatt i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA der han jobba med Ungdata og var særlig interessert i ungdom sin deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Familier med funksjonshemmede barn   Kvalitativ metode   Kvantitativ metode   Sosial ulikhet   Ungdom   Funksjonshemming   Samfunnsteori   Klasseanalyse

Forskningsprosjekter

  • Inkludering av barn og unge i frivilligheten

    Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvor godt ulike grupper av unge inkluderes i frivilligheten, og hvilke virkemidler organisasjoner og myndigheter bruker for å oppnå bedre inkludering.

  • Tilgang til og bruk av stønader og tjenester (UPTAKE)

    Prosjektet handler om tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Vitenskapelige publikasjoner

Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Social class, disability, and institutional interactions: the case of families with disabled children in the welfare state. Disability & Society .
https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2230349

Jacobsen, Sigurd Eid; Bøhler, Kjetil Klette (2023). Affective Citizenship: Social Exclusion of Families with Disabled Children During the COVID-19 Pandemic. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. 8. s. 123-133. Routledge.

Løvgren, Mette; Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Motivation, development and use of Ungdata Junior: An annual general survey among children in Norway. Scandinavian Journal of Public Health .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig