English version
Sigurd Eid Jacobsen

Sigurd Eid Jacobsen

Kort om

Master i sosiologi fra UiO (2019). Sigurd er rådgiver i sekretariatet ved Ungdatasenteret og jobber med ungdataundersøkelsene.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Familier med funksjonshemmede barn   Sosial ulikhet   Ungdom   Funksjonshemming   Samfunnsteori   Klasseanalyse

Administrative arbeidsområder

Personvern i forskning   Analyse   Statistikk   Systemadministrasjon

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Inkludering av barn og unge i frivilligheten

    Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvor godt ulike grupper av unge inkluderes i frivilligheten, og hvilke virkemidler organisasjoner og myndigheter bruker for å oppnå bedre inkludering.

  • Tilgang til og bruk av stønader og tjenester (UPTAKE)

    Prosjektet handler om tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Jacobsen, Sigurd Eid (2021). Blir det for dyrt for noen barn og unge å være med på idrett?.
https://ung.forskning.no/fritid/blir-det-for-dyrt-...

Jacobsen, Sigurd Eid (2020). Hvem sprang da klokka klang? Ungdom i Oslo sin deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Oslospeilet. Vol. 3.
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13389799-1...

Jacobsen, Sigurd Eid (2019). School’s Out! A Quantitative study of Organized Activities, Social Background, and Academic Achievement among Oslo Youth. 92 s.
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/6984...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig