English version
Sigurd Eid Jacobsen

Sigurd Eid Jacobsen

Kort om

Master i sosiologi fra UiO (2019). Sigurd er rådgiver i sekretariatet ved Ungdatasenteret og jobber med ungdataundersøkelsene.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.