English version

Unges livssjanser: Hvordan blir ulikhet til gjennom ungdomstida? (LIFECHANCES)

I LIFECHANCES undersøker vi hvordan ulike ungdomsliv gir ulike livssjanser over tid.

Vi undersøker samspillet mellom utdanning og andre arenaer i unges liv og betydningen av geografisk, sosial og kulturell tilhørighet og tillit til institusjonene. 

For å forstå hvordan ulikhet blir til gjennom ungdomslivet, er prosjektet longitudinelt – vi følger de samme ungdommene over tid ved hjelp av rike kvalitative data fra Ungdom i endring. Dette kombineres med registerdata og spørreskjema-undersøkelsene Ungdata og The International civic and citizenship study (ICCS) (iea.nl)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...