English version

Solidaritet i europeiske samfunn: myndiggjøring, sosial rettferdighet og medborgerskap (SOLIDUS)

Dette internasjonale prosjektet analyserer de handlingene og tiltakene for solidaritet som vi ser utvikle seg i Europa, hvorvidt de innebærer dialogiske og inkluderende prosesser, og hvilke utfall og relevans for politikkutvikling de har.

Først søker prosjektet å få en oversikt over hvilke vellykkede handlinger og tiltak som har vokst fram som svar på krisen – for eksempel forsøk på å skape jobber eller bedre tilgjengelighet til helsetjenester. I den grad de lykkes, vil slike handlinger og tiltak kunne bidra til å skape eller gjenskape trekk vi forbinder med inkluderende og velstående samfunn, ved å påvirke både makro-nivå (sosial likhet) og mikro-nivå (borgernes velferd).

Som neste skritt undersøker prosjektet hva som er felles blant handlingene og tiltakene for solidaritet og i hvilken grad de kan overføres til andre og ulike sammenhenger. Prosjektet undersøker inngående hva en oppnår med handlingene og tiltakene på fem brede områder: bolig, utdanning, sysselsetting, sosialt engasjement og helse. Endelig vier prosjektet særlig oppmerksomhet til om sosiale investeringsinitiativ bidrar til at de framvoksende handlingene og tiltakene for solidaritet får gjennomslag.

Database-samling

OsloMet har bidratt til å lage en samling av databaser og informasjon om holdninger, handlinger og velferd knyttet til solidaritet: Solidaritydata. Samlingen ble ferdigstilt i 2017.

Databasen inneholder informasjon om datamaterialer hentet fra 12 europeiske land, med et fokus på utdanning, sysselsetting, helse, innvandring, velferd, økonomi, politikk, jus, og sivilsamfunn.

 • Prosjektdeltakere OsloMet

  • Bjørn Hvinden
  • Marianne Takle
  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Centre of Research CREA, University of Barcelona
  • Business School Health of the University of Deusto
  • Roskilde University
  • School of Geography and the Environment, University of Oxford
  • University of Utrecht
  • University of Cyprus
  • Central European University, Center for Policy Studies
  • Matej Bel University in Banská Bystria
  • University College Dublin
  • Escola de saúde Pública, University Nova Lisboa
  • University of Peloponeso
  • University of Edinburgh

Aktuelt fra prosjektet

Portrett Kristian Heggebø i skinnjakke utendørs
Solidaritet i Europa: – Det er et nokså dystert bilde som tegner seg

– Det er åpenbart at det brede lag i veldig mange europeiske land er bekymret for innvandring, sier NOVA-forsker Kristian Heggebø.